NRK Meny
Normal

Får ikke gjennoppta saken

Advokaten til Birgitte Tengs fetter anker avgjørelsen til høyesterett.

Minnestein der Birgitte Tengs ble funnet drept

Fetteren til Birgitte Tengs får ikke gjenopptatt saken der han ble dømt til å betale erstatning til foreldrene til drapsofferet.

Foto: ALF OVE HANSEN / Scanpix

Fetteren til Birgitte Tengs får ikke gjenopptatt saken der han ble dømt til å betale erstatning til foreldrene til drapsofferet.

Det har lagmansretten bestemt.

Fetteren er frikjent for drapet, og har helt sidan1998 kjempet for å få opphevet dommen i erstatningssaken.

Lagmannsretten sier i begrunnelsen at det er usikkerhet i saken, og advokat Arvid Sjødin anker derfor til Høgsterett.