NRK Meny
Normal

Færre reiser med båt

I årets fire første måneder, ble det foretatt 40.000 færre reiser med lokal- og hurtigbåt i Ryfylke enn i fjor på samme tid. Også på hurtigbåten til byøyene har man sett en nedgang.

Rutebåt i Stavanger

Det har vært en nedgang i antall reiser med hurtigbåten til byøyene i Stavanger. Dersom nedgangen fortsetter, vil Kolumbus sette inn tiltak.

Foto: Lina Ravneng / NRK

I rapporten for årets første tertial, kommer det fram at antall reiser med båt i Ryfylke har gått ned med 22,6 prosent i forhold til året før.

– Det har vært en nokså dramatisk nedgang på hurtigbåtene i Ryfylke. Det bygges jo tunneler, og så har vi økningen av biltrafikk gjennom Finnfast, sier direktør i Kolumbus, Odd H. Aksland.

Kan skyldes tellemetode

Det har også vært en omlegging av tellesystemet, slik at man ikke lenger teller antall reisende manuelt, men at registreringen nå foregår gjennom billettsystemet.

Inntektstapet har vært lavere enn man kunne forvente i forhold til nedgangen. Det får oss til å tro at en del av tallene er knyttet opp til den nye måten å telle passasjerer på, sier Aksland.

På hurtigbåten til byøyene har antall reiser gått ned med 14,1 prosent. 11.000 færre enn året før. Fra midten av april gikk det an å bruke flexikort på bilferjen, og dette kan ha medført at noen flere reiser med den enn hurtigbåten.

Maskinist Robert Øpsen, som jobber på hurtigbåten, forteller at han har merket lite til endringene, og at han ikke tror at tilbudet til folk på øyene vil bli redusert.

Vurderer tiltak

– Jeg har ikke sett så mye forskjell fra i fjor, og jeg tviler på at det vil bli noen endring i rutetilbudet. Folk på øyene trenger forbindelse hele året. De kommer seg ikke så langt uten.

Dersom antall reiser fortsetter å gå ned, skal det iverksettes tiltak.

– Når det gjelder byøyene må vi gå inn i markedet, og ta intervjuer og eventuelt markedsundersøkelser hvis nedgangen fortsetter, sier Aksland.