NRK Meny
Normal

Færre dropper å møte til sykehustime

Hver måned for noen år siden droppa 7000 pasienter på Vestlandet å møte til avtalte sykehustime. Nå er antallet halvert, men Helse Vest tror ikke sviende ekstragebyr er grunnen.

Stavanger universitetssjukehus

Fra 2011 har nærmere 300.000 flere pasienter fått poliklinisk behandling for fysiske lidelser i Helse Vest, og ventetiden for behandling har gått ned.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi har fortsatt ambisjoner, og fra høsten av åpner vi for at pasienter kan booke time selv, sier Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest.

Selv om det er økning i antall pasienter til behandling i Helse Vest, har tallet på personer som ikke møter til timen gått ned.

Dette har vært et mål for helseforetaket siden 2012, da prosjektet «Alle møter» ble lansert. På den tid var det årlig 82.000 konsultasjoner hvert år på Vestlandet der pasienter lot være å møte uten å melde fra. Dermed ble det laget enklere måter for pasientene å komme i kontakt med sykehusene.

– Det bekymra fagfolkene at pasienter uteble, og vi hadde utfordringer med planlegginga vår. Vi har jobba for en bedre samfunnskontakt med pasienter og har endra på rutiner internt, sier Christiansen.

Helseforetaket mener det er lettere enn tidligere å kontakte sykehusene per telefon, og også gjennom nye medier.

Økt gebyr for å ikke møte opp

I fjor økte egenandelen til det dobbelte for å ikke møte til time. Boten gikk fra 320 kroner til 640 kroner. Personaldirektøren tror ikke sviende bøter er grunnen til at flere nå møter opp.

Hilde Brit Christiansen, personaldirektør i Helse Vest

Hilde Christiansen er personaldirektør i Helse Vest.

Foto: NRK

– Vår ambisjon er å skrive færrest mulig bøter, og vi er glade for at flere møter slik at vi slipper å skrive ut gebyr. Vi tror pasienter har fått det lettere å planlegge timene nå, og at det ikke er frykten for gebyr som fører til at de møter opp, sier hun.

Nå skal du få booke sykehustime selv

Fra 2011 har nærmere 300.000 flere pasienter fått poliklinisk behandling for fysiske lidelser, og ventetiden for behandling har gått ned. Sykehuset skal nå snu kulturen og rutinene for å korte ventetiden ytterligere.

– Pasienter som er henvist på bakgrunn av alvorlige indikasjoner, skal få så rask time som overhodet mulig. Alle andre har fått time nær opp til fristen, men nå ønsker vi å snu om på dette og tildele timer fortløpende, sier hun.

Ventetiden for behandling på et av sykehusene på Vestlandet er nå på 66 dager i gjennomsnitt. Regjerings nasjonale mål er 65 dager.

– Ved å lansere selvbooking til høsten, kan pasienter få bestemme når det passer best å møte til time hos oss, sier Christiansen som mener dette i kombinasjon med eksempelvis sms-varslinga vil gi gode resultater.