Kan koste 121 millioner mer enn budsjettert

Stavanger konserthus skulle koste 1,2 milliarder i 2008. Nå kan kulturbygget bli nye 60 millioner dyrere, og få en totalsprekk på 121 millioner.

Stavanger Konserthus

Stavanger konserthus overskrider nok en gang sine økonomiske rammer.

Foto: Erling Wicklund / NRK

– Vi er i sluttfasen av et veldig komplisert sluttregnskap. I januar anslo vi for styret at netto merkostnadene ville bli på 40 millioner kroner, men jeg kan ikke svare på om den prognosen holder, sier Ole Hetland, direktør for byggingen av konserthuset, til Aftenbladet.

8 + 12 ekstra millioner

I januar kom meldingen om at det gikk mot en kostnadssprekk på 40 millioner for det nye konserthuset i Stavanger. Siden det har summene ballet på seg.

Disse 40 millionene dekker nemlig ikke byggeprosjektets del av åpningskostnadene og heller ikke renteutgifter til betjening av et lån på 250 millioner kroner. Hetland oppgir at åpningskostnadene er på omlag 8 millioner, og avisen anslår at lånekostnadene er på omtrent 10-12 millioner.

– Det vil jeg hverken svare ja eller nei på. Vi må se hva den endelige summen blir i september, sier Hetland til avisen.

Det endelige sluttregnskapet blir ikke klart før i september.

Venter også på 235 millioner fra staten

Dermed kan konserthuset bli 60 millioner dyrere enn planlagt. Lagt sammen med de 61 millionene Stavanger kommune bevilget ekstra til park og amfi på anlegget i mars og juli 2011, kan ekstraregningen bli på 121 millioner.

Det er heller ikke avklart om konserthuset får tilbake de 235 millionene de har regnet med fra staten i momskompensasjon.

Her kan du sjå eit lite samandrag av konserthusopninga i Stavanger laurdag 15.09.2012.

VIDEO: Se noen av høydepunktene fra konserthusåpningen.