Hopp til innhold

Eksperter enige: Utsatt oljeleting har null betydning

Flere eksperter NRK har snakket med sier det samme, at en utsatt 26. konsesjonsrunde betyr lite og ingenting for oljeletingen på norsk sokkel. SV er ikke enige.

Boreriggen Transocean Enabler, har gjort funn av olje i Snøfonn Nord i Johan Castbergfeltet.

Boreriggen Transocean Enabler i Johan Castberg-feltet i Barentshavet, der Equinor er operatør.

Foto: Jan Arne Wold/Woldcam / Equinor ASA

Utsettelsen av oljeleting i nye områder ble tirsdag framstilt av SV som en klimaseier. Oljenæringen mener det er krise, og Frp snakker om fest i Moskva og problem for energieksporten til Europa.

Ingen av delene er rett, skal vi tro flere analytikere.

– Dette er symbolpolitikk. Det betyr ingenting, og oljeletingen og aktivitetene på sokkelen fortsetter som før, sier kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk.

Hilde Øvrebekk

Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Foto: Anders Haualand / NRK

– Et skuldertrekk i oljepolitikken?

– Ja, for de kan fortsatt åpne for mer leting i eksisterende områder, som i praksis betyr nesten hele norsk sokkel.

Norge har nemlig to ulike type konsesjonsrunder.

Den typen som nå er utsatt, såkalt nummerert konsesjonsrunde, gjelder bare umodne eller uutforskede områder.

Men TFO-rundene, der lisenser tildeles i områder med kjent geologi, ruller og går som før.

Kort over modne og umodne områder på norsk sokkel

Dette kartet viser hvorfor eksperter mener SVs oljeseier er symbolpolitikk. De grønne feltene er åpne for petroleumsaktivitet. Det røde omrisset markerer de modne områdene. Områdene utenfor det røde omrisset er umodent. I konsesjonsrundene lyses noen av disse områdene ut.

Foto: Kart henta ut frå Oljedirektoratet

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 26 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2022, som tildeles på nyåret.

– Nesten hele norsk sokkel er allerede åpnet. Vi må tilbake til 2013 sist gang et nytt felt ble åpnet. Det er høy økonomisk risiko knyttet til mulige nye områder i Barentshavet, som det her er snakk om å utsette, sier Øvrebekk.

25. runde i 2020 var preget av rekordlav interesse, med bare syv søkere.

– Så hvorfor roper oljebransjen om krise?

– Det er en politisk retning de reagerer på, ikke hva som reelt kommer til å skje.

– Helt ubetydelig

Heller ikke energianalytiker ved Rystad Energy sitt Brussel-kontor, Tore Guldbrandsøy, tror budsjettforliket får særlige konsekvenser foreløpig.

– Jeg tror ikke det er mange i oljenæringen som griner over at denne runden ble utsatt. Det har vært svært liten interesse for Barentshavet i de siste konsesjonsrundene.

Tore Guldbrandsøy

Tore Guldbrandsøy, energianalytiker i Rystad Energy.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Analytikeren peker på at den økonomiske risikoen er stor i nye områder. Videre når det gjelder nye gassfunn vil dette også kreve at selskapene må finne en eksportløsning for gassen.

– Uansett vil det ta 10–15 år fra et eventuelt funn til mulig oppstart. Men utsettelsen kan øke risikoen for at det ikke blir leting i disse områdene i framtida. Det vil blant annet være avhengig av farten på energiskiftet som nå pågår for fullt.

Senioranalytiker Steffen Evjen i DNB Markets, trekker også på skuldrene av utsettelsen, siden TFO-rundene går som normalt.

At 26. konsesjonsrunde blir utsatt, har veldig begrenset påvirkning på aktivitetsnivået på norsk sokkel. Den totale leteaktiviteten fremover vil for alle praktiske formål være uendret som følge av utsettelsen, sier Evjen.

Senioranalytiker i DNB Markets, Steffen Evjen.

Steffen Evjen, senioranalytiker i DNB Markets.

Foto: Danske Bank

Han peker på at disse nummererte konsesjonsrundene primært gjelder områder i Barentshavet som er av ganske liten interesse for oljeselskapene.

Man kan nesten gå så langt som å kalle dem betydningsløse isolert sett. Og dette har ingen innvirkning på energiforsyningen i Europa, etter vår mening, sier Evjen.

Thina Saltvedt, energianalytiker i Nordea.

Thina Saltvedt, energianalytiker i Nordea.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Energianalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, mener vedtaket er en symbolsk seier for SV.

– Det har veldig lite betydning i dag. Men jo flere utsettelser det blir, desto lenger kommer man i det grønne skiftet. Dermed øker sjansen for det aldri blir startet noen leting der.

Ikke symbolsk, mener SV

Men SV er ikke enig i kritikken.

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken, klimapolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti.

Foto: Kristine Ekrheim Vikedal / NRK

– Dette er overhodet ikke symbolsk, men et viktig gjennomslag: Bare se på kritikken fra oljebransjen, sier SVs klimatalsperson, Lars Haltbrekken.

Han peker på at SV ikke bare har fått utsatt konsesjonsrunden ut denne stortingsperioden.

– I revidert statsbudsjett fikk vi tatt ut tre blokker i iskantsonen fra TFO-runden. Dessuten er det en del av budsjettforliket at regjeringen nå skal utrede muligheten for å opprette petroleumsfrie områder med varig vern mot olje- og gassutvinning.

Terje Halleland, miljøpolitisk talsmann i Frp

Terje Halleland, Fremskrittspartiets talsperson i olje- og energipolitikken.

Foto: Even Lusæter / NRK

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland står fast på at han mener budsjettforliket kan skade energieksporten til Europa.

– Det får gjerne ikke umiddelbar effekt, men skal vi ha et minimum av troverdighet må vi opprettholde stabile rammebetingelser for oljenæringen, og det gjør ikke denne regjeringen.