Hopp til innhold

- Legens bakgrunn bør gi redusert straff

Rettens mindretall i saken mot legen i Haugesund mente overgrep måtte forstås på bakgrunn av mannens kulturelle bakgrunn.

Norges lover

Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

Legen som i Haugaland Tingrett er dømt for seksuelle overgrep mot atten kvinner er fra et afrikansk land. Han er utdannet i Tsjekkoslovakia og har praktisert i Saudi-Arabia.

Mannen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Les også: Lege i Haugesund dømt til fengsel for overgrep mot 18 kvinner

Les også: Lege kan få tre års fengsel for sex-overgrep

I dommen heter det at «tiltalte har misbrukt det tillitsforholdet som de fornærmede har hatt til leger ved å få dem med på undersøkelser som det ikke var medisinsk grunnlag for.»

Vil ikke lenger gå til mannlige eller utenlandske leger

Retten peker på at legen utførte undersøkelser av bryster og underliv på pasienter som for eksempel søkte hjelp for halsonde og utslett på armen.

– Tiltalte har opptrådt på en autoritær måte og har ignorert flere av de fornærmedes innsigelser og protester da de mente at han gikk for langt i sine undersøkelser. I enkelte tilfeller har han brukt fysisk makt.

Flere av de undersøkelser og fremgangsmåter som tiltalte har
benyttet ved blant annet berøring av bryster og kjønnsorganer, av en slik karakter at enhver lege, uansett kulturell bakgrunn, må være klar over er straffbare handlinger.

Flertallet i Haugaland Tingrett

Alle kvinnene har sagt at de er blitt mer skeptiske til leger, noen av dem vil ikke lenger går til mannlige eller utenlandske leger.

– Andre tradisjoner og tilnærmingsmåter til pasienter

De to meddommerne i retten mente at legens kulturelle bakgrunn måtte tas med i betraktning når straffen for overgrepene skulle fastsettes.

– Meddommerne mener at det i formildende retning skal legges noe vekt på tiltaltes kulturelle bakgrunn, at han er utdannet i og har praktisert i land med andre tradisjoner og tilnærmingsmåter til pasienter, heter det i dommen.

(Artikkelen forsetter under bildet)

Stetoskop

Retten peker på at legen utførte undersøkelser av bryster og underliv på pasienter som for eksempel søkte hjelp for halsonde og utslett på armen.

Foto: ScanStockPhoto

Den ene av meddommerne ville redusere straffen til ett års fengsel. Han pekte på at legen har en helt annen bakgrunn enn leger fra det vestlige Europa og at det han hadde gjort måtte forstås ut fra den kulturelle bakgrunnen hans.

– Enhver lege må være klar over at det er straffbare handlinger

Flertallet i retten mente imidlertid noe annet.

–Flere av de undersøkelser og fremgangsmåter som tiltalte har
benyttet ved blant annet berøring av bryster og kjønnsorganer, av en slik karakter at enhver lege, uansett kulturell bakgrunn, må være klar over er straffbare handlinger.

Ved siden av fengselssrtraffen er mannen også fradømt retten til å prakisere som lege på ubestemt tid.

Han må også betale tilsammen ved 70 000 kroner i erstatning til seks av kvinnene.

Skal vi ha andre forventninger til utenlandske leger enn til norske leger? Hva synes du?