Hopp til innhold

Dette er valget i Randaberg

Her finner du en oversikt over stridstemaene i Randaberg-politikken før valget mandag 14. september.

Valglogo

Bør Randaberg slå seg sammen med Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy?

I spørsmålet om kommunesammenslåing er flere alternativer aktuelle for Randaberg. Ett er å slå seg sammen med øykommunene, ett annet er å bli en del av en storkommune på Nord-Jæren, og et tredje alternativ er å bli stående aleine.

Bør eiendomsskatten på hus og hytter innføres igjen?

Eiendomsskatten på hus og hytter ble fjernet i år. Årsaken var at enkelte mente at dette var en usosial skatt. Forkjemperne for eiendomsskatt mener derimot at skatten gir kommunen nødvendige inntekter, som kan bidra til et betre tjenestetilbud.

Skal kommunen prioritere å bygge Harestad skole før nye Vardheim sjukehjem?

Kommunestyret har vedtatt å både bygge ny skole på Harestad og et nytt sjukehjem på Vardheim. Men dersom skatteinntektene til kommunen går ned i neste periode, har ikke kommunen råd til å starte bygginga av begge samtidig.

Bør det innføres to barnehageopptak i året?

Bare barn som er født før 1. september er garantert barnehageplass høsten etterpå. Barn som er født seinere, risikerer å måtte vente et ekstra år på plass. Men kommunene får ikke statsstøtte til ekstra opptak.

Bør byggingen av det maritime vitensenteret starte i løpet av neste periode?

Kommunen har alt gått inn for å bygge maritimt vitensenter på Tungenes, men det er uenighet om dette er noe som bør prioriteres i den kommende perioden.

Bør alle butikker som ønsker det få holde åpent på vanlige søndager, dersom Stortinget tillater det?