Hopp til innhold

Dataspill avdekker dysleksi hos flerspråklige

Flerspråklige og minoritetsspråklige elever er overrepresenterte i spesialundervisningen ved norske skoler. Likevel er det bare et fåtall av disse elevene som får dysleksidiagnose.

Dataspill

Det nye dataspillet Graphogame kan avdekke dysleksi blant flerspråklige.

Foto: Pia Hetland / NRK

– Gjennom morsomme spill får de enorme kunnskaper på en mye lettere måte enn om jeg satt med hver enkelt elev. Det er visuelt og alt er så fargerikt og motiverende.

Lærer Elzbieta Økland har hatt ansvaret for gjennomføringen av På sporet-prosjektet ved Madlamark skole i Stavanger. Førsteklasse-elevene hennes er nettopp ferdig med sin deltagelse i prosjektet.

Elzbieta Økland og hennes førsteklasse ved Madlamark skole i Stavanager

Lærer Elzbieta Økland og førsteklasse-elevene hennes er nettopp ferdig med sin deltagelse i På sporet-prosjektet.

Foto: Pia Hetland / NRK

Det nye dataspillet, Graphogame, er en del av Lesesenterets forskningsprosjekt. Hovedmålet er å kartlegge effektene av spesialundervisningen ved norske skoler. En viktig del er også å fange opp minoritetselever med dysleksi.

Les også: Kunnskapsdepartementet: Dette må undersøkes

Les også: Sofie (16) visste ikke at hun hadde dysleksi

– Det er ulike grunner til at elevene er sene med lesingen. De kan ha sen utvikling generelt eller få lite språklig stimulering hjemme, forteller Per Henning Uppstad, forsker ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Raskere hjelp

– Spillet kan hjelpe å fange opp de elevene som har vedvarende problemer med å koble lyder, ord og bokstaver fra dem som er sene med lesingen av andre grunner, forklarer Uppstad.

Per Henning Uppstad

Per Henning Uppstad, forsker ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) er en av prosjektlederne i På sporet-prosjektet.

Elevene registreres med egne profiler og kan prøve seg på ulike spillebrett med oppgaver om bokstaver, lyd og ord. Etter hvert som de spiller vil nivåene tilpasses elevens egne forutsetninger, basert på tidligere svarresultat som er lagret på elevens profil.

Les også: Åttendeklassing møtte statsministeren for å diskutere dysleksi

Les også: – Viktig med tidlig tilpasset opplæring

Fire av elevene Økland har hatt med i sin gruppe er minoritetsspråklige.

– Dette mestrer de. Det er tilpasset deres nivå. Det var en blanding av at dette klarer jeg, og jeg vil klare enda mer. Jeg behøvde ikke pushe på, jeg behøvde ikke motivere elleve, sier Økland.

Graphogame er utviklet i Finland, og finnes på en rekke språk. Spillet er også nøye utprøvd i flere språk, med godt dokumenterte læringseffekter.

Den norske versjonen er foreløpig under utprøving. Rundt 200 elever har gjennom På Sporet-prosjektet prøvet ut spillet i løpet av skoleåret 2014–2015

Flere nyheter fra Rogaland