Folk i Stavanger må leve med luft som gir helseplager

Miljødirektoratet mener utslippene av nitrogenoksid og svevestøv blir for høye også i årene fremover.

Soping i Kannik

Miljødirektoratet mener utslippene av nitrogenoksid og svevestøv i de norske storbyene blir for høye også i årene fremover. Bildet viser soping av veien gjennom Kannik i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Befolkningen i fem norske storbyer må belage seg på også i framtiden å leve med en luftkvalitet som kan føre til helseplager.

Det oppsummerer Miljødirektoratet etter en gjennomgang av tiltakene for å komme under de tillatte nivåene for utslipp av nitrogenoksid (NO2) og svevestøv i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen.

Les også: Akuttplan mot svevestøv

– Kommunene er veldig tydelige på at de virkemidlene de har tilgjengelige nå, ikke er målrettet mot NO2. Da mener vi at det er stor fare for at utslippene blir for høye også de nærmeste årene, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet til NTB.

Eksos

Miljødirektoratet tror at utslippene av NO2 neppe vil komme under grenseverdiene før bilparken er skiftet ut. Det er eksos fra bilparken som er hovedkilden til NO2-utslippene. Særlig gjelder dette dieseldrevne personbiler, lastebiler og busser.

Luftmåler Kannik

Det er eksos fra bilparken som er hovedkilden til NO2-utslippene. Særlig gjelder dette dieseldrevne personbiler, lastebiler og busser. Her måles luftkvaliteten i Kannik i Stavanger.

Foto: Erik Waage / NRK

– På lengre sikt vil strengere eurokrav til kjøretøy komme inn og løse dette. Men da snakker vi om en del år fram i tid, sier Sorteberg. Transportøkonomisk Institutt og Norsk Institutt for Luftforskning konkluderer i en analyse at overskridelsene vil vare fram mot 2025.

– Stavanger er versting på svevestøv

Helsesjef Egil Bjørløv i Stavanger hevdet i fjor at byen kommer ut som verstingen i Norge når det gjelder svevestøv

Ifølge helsesjefen har Stavanger en luftkvalitet som slår rekorder.

De første månedene i fjor hadde Stavanger 49 dager med for mye svevestøv i luften. Det var langt mer enn Oslo og Fredrikstad som er de neste på lista med henholdsvis 27 dager hver.

Egil Bjørløw, helsesjef i Stavanger

Helsesjef Egil Bjørløv i Stavanger hevdet i fjor at byen kommer ut som en versting i Norge når det gjelder svevestøv.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Bryter EU-direktiv

Gjennomgangen kommer etter at EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst åpnet en formell sak mot Norge for brudd på EU-direktivet om lokal luftkvalitet.

Les også: – Uheldig at vi ikke har reelle tall å forholde oss til

Mye positivt er gjort for å få ned konsentrasjonene av svevestøv. Storbyene har tiltak for å forbedre luftkvalitet og få ned CO2-utslipp, men de treffer ikke utslippene av NO2.

– Vi ser at det for eksempel i Oslo er gjort mange gode tiltak for å redusere trafikken, men at man fortsatt sitter med store utfordringer når det gjelder nitrogenoksid, sier Sorteberg.

Av de fem byene er det bare Oslo som konsekvent har brutt utslippsgrensen fra 2003 fram til i fjor. Med ett unntak har alle byene ligget over NO2-grensen de fleste av de siste fem årene.

Reduksjon i Trondheim

Et mulig lyspunkt er Trondheim som så vidt kom under utslippsgrensen i fjor, etter en nedadgående trend for NO2-utslippene de siste fem årene. Trondheim mener selv at nedgangen er et resultat av kommunens miljøpakke for transport som har redusert trafikken i sentrum.

Dette har skjedd gjennom en økt satsing på kollektivtransport, flere bompengesnitt, omkjøringsveier og overgang fra diesel til gassbusser.

– Det er for tidlig å si om Trondheim blir unntaket. Men det virker lovende. Vi ser i alle fall at dersom man setter inn omfattende tiltak, kan man slå flere fluer i en smekk, sier Sorteberg.