NRK Meny
Normal

Akuttplan mot svevestøv

Trondheim kommune, fylkeskommunen og vegvesenet vurderer nå forbud mot å kjøre med piggdekk i bykjernen på dager hvor det er mye svevestøv i lufta.

Svevestøv
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Trondheim kommune har brutt forurensningsforskriften i både 2009, 2010, 2011 og 2012. I tillegg har kommunen fått svært tydelige signaler fra Miljødirektoratet om at noe må gjøres.

– Spesielt på våren og sent på høsten kan vi ha svært høy luftforurensning i Trondheim, og det er helseskadelig for befolkninga, sier Berg.

Vil ha piggdekkforbud

Tore Berg

Tore Berg fra Miljøetaten vil ha piggdekkforbud i sentrale deler av Trondheim.

Foto: Signe Opsal / NRK

I fjor var en tiltaksplan til politisk behandling, og der ble både fylket, kommunen og Statens vegvesen enig om å gå videre med elleve punkter, deriblant å utarbeide en akuttplan. Forslaget er nå sendt på høring.

– Forskriften er todelt, ett punkt går på svevestøv, det andre går på nitrogendioksid, sier Berg.

Miljøetaten har lagt frem forslag om at ved akutt høye luftforurensningsverdier, skal det innføres restriksjoner mot deler av bilparken i Trondheim.

– Det vil være mest aktuelt å ha piggdekkforbud i sentrale deler av byen. Samtidig sier forslaget at det skal bli nedsenket hastighet på E6 gjennom byen, forteller Berg.

Brudd vil medføre bøter

Det er en del kjøretøygrupper som slipper forbudet, blant annet tunge kjøretøy over 7,5 tonn, og alle kjøretøy som har med liv, helse og utrykning å gjøre.

– Håndhevinga vil det være politiet og Statens vegvesen som står for. Det vil bli varslet på forhånd, og det vil bli skiltet, sier Berg.

– Kan det bli snakk om bøter hvis det blir brudd på dette?

– Ja, ifølge regelverket er det snakk om 1500 kroner per dato, sier Berg.

Forskriften vil også i korte perioder kunne forby bruk av diesel- og veteranbiler, samt innføre datokjøring ved dårlig luftkvalitet på grunn av NO2. Tiltakene foreslås for å ha en beredskap i tilfelle situasjonen skulle oppstå.