Piggdekk og lite snø har gitt verstingstatus

Helsesjefen i Stavanger advarer etter at byen kommer ut som verstingen når det gjelder svevestøv, det skriver Stavanger Aftenblad.

Rushtrafikk - Kannik og Løkkeveien i Stavanger

Kannik og Løkkeveien i Stavanger er to av stedene hvor trafikken, og svevestøvet er verst i Stavanger.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Den kalde vinteren uten særlig mye nedbør har gitt piggdekkene fritt spillerom på asfalten rundt i de snøfrie delene av landet.

Aller verst ut kommer Stavanger, med en luftkvalitet som slår rekorder. Det viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– Alt støvet viser at noe må gjøres, sier helsesjef Egil Bjørløw til avisen.

Les også: Bedre luft i Trondheim sentrum

Les også: Har hatt 15 målinger som er for høye

Piggdekk får skylda

Piggdekk

Piggdekk og bare veier får skylda for den store mengden svevestøv i Stavanger.

Foto: Elin Fossum / NRK

Han er bekymret for utviklingen, og mener det må settes i gang tiltak som kan begrense piggdekkbruken.

– Det er ikke første gang luftkvaliteten i Stavanger er dårlig, men årets tall er ny rekord. Kilden til støvet er piggdekk, sier helsesjefen.

Han viser til tall fra Bergen og Oslo hvor andelen som bruker piggdekk har gått ned etter at byene har innført avgift.

Og at piggdekkene har mye av skylden får støtte av Klif-rådgiver, Sigmund Guttu.

Han forteller at Stavanger hittil i år har hatt 49 dager med for mye svevestøv i lufta. Det er langt mer enn Oslo og Fredrikstad som er de neste på lista med henholdsvis 27 dager hver.

For Bergen er tallet 23 dager, mens det i Trondheim har vært 16 såkalte støvdager hittil i år.

– Piggdekkene sliter veldig på veiene og danner mye svevestøv som virvles opp av biler og tungtransport, sier Guttu.

Les også: Færre kjører piggfritt

Les også: Utreder piggdekkgebyr i Stavanger

Saltlake

I Stavanger har de hatt forsøk med saltlake på veien for å redusere svevestøvet, men likevel kommer byen dårlig ut.

Været ingen unnskyldning

Han utdyper at selv om det har vært bart og kaldt i vinter så betyr ikke det at man skal ligge over grenseverdiene.

Flere steder har de blitt gjort en del når det gjelder systematisk vasking og salting, men dette er en kostbar måte å holde seg under grenseverdiene mener Klif.

Egil Bjørløw, helsesjef i Stavanger

Helsesjefen i Stavanger, Egil Bjørløw, er bekymret for mengden svevestøv i byen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Kjøring uten piggdekk tar tak i årsaken til problemet, de to andre tiltakene reduserers oppvirvling av støvet, sier Guttu.

Les også: Saltlake skal gi renere Stavanger-luft

Men om det blir innført piggdekkavgift i Stavanger er fremdeles usikkert. Politikerne har bestemt seg for å sette i gang holdningskampanjer for å få folk til å droppe piggdekkene, men avgiften skal først utredes og innføres hvis ikke kampanjen får ønskede resultater.

Det er bare Oslo og Bergen som har gebyr for bruk av piggdekk, Trondheim avviklet sin ordning i 2010.