Hopp til innhold

Bøndene kan avhjelpe strømkrisen

Norske bønder kan produsere like mye strøm som elektrifiseringen av sokkelen krever. Bonde Tor Arne Sandvik i Etne kommune bygger et mikrokraftverk på gården, og han er ikke alene.

Tor Arne Sandvik, bonde i Etne kommune

Tor Arne Sandvik i Etne kommune er en av mange bønder som har satt i gang bygging av mikrokraftverk.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Helt siden vi flyttet hjem til gården for over ti år siden, har jeg hatt lyst til å bygge et mikrokraftverk i bekken som går her. Da strømkrisen kom, ble det forsvarlig å sette i gang med prosjektet, sier Tor Arne Sandvik.

Tor Arne Sandvik kan både forsyne familiegården med strøm og selge overskuddet fra mikrokraftverket når det står ferdig i løpet av høsten. Flere bønder tenker i samme baner.

– Det er mange som har ringt og vært på besøk. Det er veldig mange som vurderer å gjøre det samme.

Det inntrykket sitter også Småkraftforeninga med.

– Etter at strømprisen gikk opp, har interessen fra bønder vært enorm. Jeg kan få to-tre telefoner til dagen på det meste, sier Lars Emil Berge, som er styreleder i Småkraftforeninga.

Lars Emil Berge, styreleder i Småkraftforeninga

Styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga sier han kan få to-tre telefoner om dagen fra bønder som vil bygge mikrokraftverk.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Berge anslår at det er et potensial på 3000 nye mikrokraftverk i Norge. Dette kan gi opp til 1 TWh ekstra i strømproduksjon i året.

– Bekken renner der uansett, så hvorfor ikke bruke den til å produsere strøm. Å utnytte ressursene på garden er helt strålende. Det er vinn-vinn for alle parter, sier Berge.

Kan øke strømproduksjonen i Norge med over 10 prosent

Å bygge småkraftverk i de litt større vassdragene, har et enda større potensial enn mikrokraftverkene.

– Det finnes kapital og ressurser til å bygge småkraftverk, men vi trenger flere tillatelser fra NVE og bedre nett, sier Berge.

En rapport fra Småkraftforeninga viser at en utbygging av mikrokraftverk og småkraftverk de neste ti årene, kan øke den årlige strømproduksjonen i Norge med 17 TWh. Det er godt over 10 prosent av Norges strømproduksjon, og mer enn det en elektrifisering av sokkelen vil kreve.

– De fleste som bygger småkraftverk, er profesjonelle aktører. De leier fallrettigheter av grunneiere og legger igjen masse penger i bygdene, sier Berge.

Inntaksdammen til Vika Kraft AS sitt småkraftverk i Åkra i Kvinnherad, der Lars Emil Berge er medeier.

Bygging av flere småkraftverk vil kunne avhjelpe strømkrisen, mener styreleder Lars Emil Berge i Småkraftforeninga.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Berge er selv grunneier og medeier i et småkraftverk på Åkra i Kvinnherad som ble ferdigstilt i 2008. På gode dager kan et slikt småkraftverk med dagens strømpris generere inntekter på opp mot en halv million kroner i døgnet.

Nedbetalt på kort tid

I energimeldingen som kom i juni, ber stortingsflertallet om å få fortgang i konsesjonsbehandlingen av småkraftverk, men uansett tar planleggingen og byggingen flere år.

Å bygge mikrokraftverk er langt enklere, og vil derfor mye raskere kunne bidra til økt strømproduksjon.

– Jeg sendte den første søknaden i februar, og dersom alt går etter planen er mikrokraftverket ferdig før det er gått ett år, sier Tor Arne Sandvik i Etne.

Inntaksdammen til Tor Arne Sandvik

Inntaksdammen til Tor Arne Sandviks mikrokraftverk er klar, mens rørgaten skal graves ned i løpet av september.

Foto: Gisle Jørgensen

Bonden har lagt en ned en god egeninnsats ved byggingen av mikrokraftverket, og det gjør at kostnaden havner et sted mellom en og to million kroner.

– Dersom strømprisen holder seg, vil anlegget være nedbetalt på fem til seks år, anslår Sandvik.

Han anbefaler andre bønder som har en bekk eller elv på gården, til å gjøre det samme.

– Det er mange som kvir seg litt for å sette i gang, men det er rette tiden å sette i gang nå, sier Sandvik.