Hopp til innhold

Bønder må ut med 700.000 kroner etter historisk funn på gården

Staten nekter å dekke utgiftene for utgravning av fortidsminner på gården til ekteparet Anna Rimestad Orre og Vegard Voll. Nå tar de regningen selv.

Vegard og Anna Voll

Vegard Voll og Anne Rimestad Orre viser leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.v.), papirene i saken. På Annas fang sitter lille Olava.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Da ekteparet Anna Rimestad Orre og Vegard Voll skulle bygge nytt fjøs på gården i Sola kommune i Rogaland, ble det oppdaget åtte vikinggraver spredt utover gården.

Til bøndenes store overraskelse var de omringet av konger og graver.

Det førte til at planene om et nytt, moderne fjøs til ti millioner kroner ble kraftig utsatt.

I over ett år har de unge bøndene kjempet for å slippe ekstrautgifter på 700.000 kroner.

Gjennom flere runder har bøndene krevd at staten må ta regningen for de arkeologiske utgravningene på gården deres. I januar kom avslaget på anken fra Riksantikvaren.

Da valgte bøndene å anke avgjørelsen videre til Klima- og miljødepartementet.

Vikinggrav

Her skal det bli nytt fjøs, men nå er planene satt på vent. Totalt er det oppdaget åtte vikinggraver fra fortiden på gården i Sola kommune.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Nå er det endelige svaret kommet.

– Vi har hele tiden hatt et håp om at staten skulle bidra, forteller Vegard Voll.

Det vil de ikke.

– Helt bak mål

Dermed ender det unge ekteparet opp med en merkostnad på 700.000 kroner.

I brevet fra Klima- og miljødepartementet heter det at de ikke finner grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

«Kostnadene til de arkeologiske undersøkelsene utgjør 5,5 prosent av de totale byggekostnadene ... Innvilget støtte fra Innovasjon Norge vil i tillegg lette den økonomiske situasjonen for klager», skriver departementet i brevet.

– Det er helt bak mål. De henviser til at vi har fått støtte av Innovasjon Norge til å bygge fjøset. Hva med alle dem som ikke har kulturminner på gården? De kan jo også få støtte av Innovasjon Norge. Dette er forskjellsbehandling, mener Voll.

Vikinggrav

Her er det funnet nok en vikinggrav.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Nå vil det unge ekteparet gå til banken for å be om mer lån, slik at de kan få bygget det nye fjøset til ti millioner kroner.

– Vi ønsker å bygge fjøset så fort som mulig, men vi blir nødt til å gjøre det billigere enn planlagt.

Vil legge til rette

Ifølge kulturminneloven er næringsutøvere pålagt å bekoste utgiftene til nødvendig arkeologisk utgravning når en utbygging kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

ATLE HAMAR

Atle Hamar, statssekretær (V)

Foto: Vegard Fimland / Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Det finnes unntaksbestemmelser der staten dekker utgiftene, men denne saken falt ikke under disse ordningene. Vi må behandle alle likt etter loven, sier statssekretær Atle Hamar (V).

I 2017 ga staten tilsagn om dekning på totalt 45 millioner kroner. Av dette gikk 11 millioner kroner landbruket.

– Staten må ta regninga

Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag

– Staten skal ta regninga fordi landbruket er en marginal næring, mener Anders Felde, leder i Sogn og Fjordane bondelag.

Foto: Benedikte Grov / NRK

Leder i Sogn og Fjordane bondelag, Anders Felde, mener landbruket ikke må bli straffet for å varsle om fortidsminner på gårder.

– Det rammer utrolig skeivt. For bøndene fra Sola er det en fryktelig dårlig start. De ønsker å ta et steg inn i fremtiden og bygge nytt fjøs. Akkurat slik som regjeringen ønsker at norske bønder skal gjøre, mener han.

Men statssekretæren er ikke enig i at ordningen rammer skeivt.

– Nei, dekning av kostnader skjer etter fastlagte kriterier. Siden dette tiltaket ikke kommer inn under disse kriteriene, faller det utenfor ordningen, sier Hamar.