Hopp til innhold

Anklager ordførere for å spre falske opplysninger i betent E39-sak

Tidligere bondelagsleder frykter at feil opplysninger blir avgjørende for hvor nye hovedveien mellom Stavanger og Kristiansand skal gå.

Bente Gro Milwertz Slettebø

– Nå skal departementene snart bestemme seg for hvilket alternativ de går for på E39, og da må de ikke ta avgjørelsen med feil opplysninger, sier Bente Gro Slettebø

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi har aldri gått inn for noen av traseene som er foreslått på E39 mellom Ålgård og Lyngdal, sier tidligere bondelagsleder i Bjerkreim og grunneier, Bente Gro Slettebø.

Hun reagerer kraftig på det hun mener er et spill fra ordførerne i nabokommunene og Næringsforeningen i Stavanger-regionen for å få valgt alternativ R2.

Det står mellom forslagene R1 eller R2 når Samferdselsdepartementet skal velge trase om få dager. Striden lokalt står om hvem som må ofre jordbruksjord, og hvor langt det blir å kjøre til og fra tettsteder og byer langs E39.

Trasevalg for E39 mellom Ålgård og Lyngdal

R2 er det beste alternativet for nye E39 mellom Ålgård og Lyngdal skriver Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

– Veldig uheldig

I et brev til departementene skriver ordførerne i Eigersund og Sokndal, Odd Stangeland (Ap) og Jonas Andersen Sayed (KrF), og næringspolitisk leder Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger-regionen:

«Vi registrer og at Jordvernutvalget i Bjerkreim Bondelag, grunneierforeningen for både R1 og R2 og flere andre i Bjerkreim anbefaler R2 som det beste alternativet nettopp med begrunnelse jordvern.»

– Dette er å gi falske opplysninger. Vi frykter dette kan bli avgjørende når Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet skal bestemme seg.

Også nåværende leder i Bjerkreim bondelag Serine Henriksen reagerer på at de er blitt tatt til inntekt for R2.

– Det er veldig uheldig at dette er blitt sendt inn til departementet. Både R1 og R2 får store konsekvenser for oss fordi det tar mye matjord. I vårt høringssvar sa vi at vi ikke kunne gå inn for noen av traseene.

Har sendt nytt brev

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed og Eigersund-ordfører Odd Stangeland avviser at de har spredd feil informasjon med vilje.

Jonas Andersen Sayed

– R2 er et bedre alternativ enn R1, sier ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er muligens litt klønete formulert, men vi har støttet oss på høringsuttalelsene som ligger åpent i innstillingen fra Statens vegvesen, sier Sayed.

– Kritikken fra Slettebø bommer ganske mye på målet. Vi har gjort en feil i forhold til grunneiegarlaget, men det har vi rettet opp i, sier Stangeland.

Tormod Andreassen i Næringsforeningen i Stavanger-regionen har sendt et nytt brev til departementet hvor de har omformulert setningen. Nå heter det:

«Vi registrerer at jordvernutvalget i Bjerkreim Bondelag, grunneiergrupperinger og andre i Bjerkreim anbefaler R2 som det beste alternativet nettopp på grunn av omsynet til jordvern.»

– Det var ikke meningen å misbruke noen. Men høringsuttalelsene er ikke til å misforstå, sier Andreassen.

Andreassen viser til at i høringsuttalelsen til grunneierlaget står det blant annet:

«R2 meiner me er betre enn R1 og kan med små justeringer, vera eit godt alternativ som gjer relativt liten skade.»

Leder for grunneierlaget Kåre Vaule avviser at de har gått inn for det ene alternativet.

– Vi kan ikke gå inn for det ene eller det andre forslaget. Vi må være nøytrale. Vi har sendt inn en korrigering til departementet hvor vi presiserer det.

– Det ordførerne og Næringsforeningen har sendt inn er ikke en korrigering. De gjentar bare samme som i det første brevet. Jeg er utrolig skuffet, sier Bente Gro Slettebø.

– Triks i ludo

I Bjerkreim er ordfører Kjetil Slettebø overrasket over brevet fra sine ordførerkolleger som gikk til departementet før helgen.

Kjetil Slettebø

Ordfører i Bjerkreim, Kjetil Slettebø mener det er ugreit at bondelaget og grunneierne blir tatt til inntekt for R2.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er mildt sagt at jeg ble overrasket. Dette kan sammenlignes med triks i ludo. Jeg derfor sendt en e-post til Oslo for å forklare saken sett fra vårt ståsted.

Innstillingen fra Samferdselsdepartementet er ventet denne uken. Selv om det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar den endelige bestemmelsen, så er det ikke ventet at de gjør endringer på innstillingen.

Statens vegvesen har gått inn for alternativ R2. Det skyldes blant annet at det er oppdaget mineraler for hundrevis av milliarder kroner under bakken der R1 er planlagt å gå:

– Det er mineraler også under R2. Ved en justering av R1 vil en gå helt utenom mineralene. Den ville også tatt betydelig mindre matjord på bl.a. Helleland enn R2, sier Bente Gro Slettebø.

Men der er ordførerne og Næringsforeningen helt enige. De vil ikke ha utredet et nytt alternativ.

– Nå har vi ventet så lenge på ny E39, at nå må avgjørelsen tas, avslutter Kjetil Slettebø.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier de har fått alle brevene det vises til i saken.

– De lokale innspillene veier tungt, men de konkrete innspillene det her vises til er ikke utslagsgivende for vår vurdering av saken.