Hopp til innhold

Mineraler for hundrevis av milliarder under bakken

–Eigersund kommune har så store verdier under bakken at de vil ha staten på banen for å sikre en nasjonal styring av funnene.

Gresset er ekstra grønt på grunn av mineraler med fosfor i bakken, mener Norge Mining.

Gresset på Ualand er ekstra grønt på grunn av mineraler med fosfor i bakken, mener Norge Mining.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er nesten skremmende hvor stort det er. Hvor mye større enn 300 milliarder det er, vet vi ikke. Men vi tror det er mye, mye mer, sier gründer og deleier Øyvind Standeren Pedersen i Norge Mining.

På Ualand i Lund og i Eigersund kommune har Norges geologiske undersøkelser (NGU) allerede i 2012 funnet mineraler til en verdi av 300 milliarder kroner.

Nå har det private selskapet Norge Mining funnet enda mer. Så langt har de boret 25 hull i området. Prøvene som er hentet opp, bekrefter de funnene som NGU gjorde i 2012, men også mer.

Her i Dalane ligger mineraler for hundrevis av milliarder under bakken.

Gründer og deleier Øyvind Standeren Pedersen i Norge Mining viser området som er fullt av verdifulle mineraler.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Nå borer vi dypere enn det NGU har gjort, og har funnet beviser at forekomstene er enda større enn de 300 milliardene.

Så langt er det funnet mineralene apatitt, som inneholder fosfor som brukes i kunstgjødsel, magnetitt og vanadium, som brukes i batterier og vindkraftanlegg og titan, som brukes i proteser.

Vil ha statlig forvaltning

Mineralene i Ualands-området strekker seg gjennom både Lund og Eigersund. Verdiene er så store at Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap) vil ha staten på banen for å forvalte verdiene på samme måte som oljeressursene forvaltes.

– Jeg etterlyser et tydeligere eierskap fra staten. Jeg skulle ønske at vi hadde et «Minoro», et mineralenes Petoro, som satt klar og sikret fellesskapets interesser i de verdiene som ligger under bakken.

Stangeland viser til hvordan vi regulerte oljeressursene, og hvordan staten har sikret seg vannkraften. Han mener vi sikre oss de verdiene som ligger i mineralene.

– Dette bør vi gjøre på eiersiden, men kanskje også på operatørsiden med et «mineralenes Equinor» der vi sikrer oss at kompetansen bygges i Norge og verdiene blir her.

Vil modernisere mineralloven

Næringsminister Iselin Nybø (V) viser til at det allerede finnes et direktorat som har ansvar for mineralforekomstene.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for næringsutvikling og vekst innenfor rammene av det lovverket vi har, dette kan skje uten at det må lages et nytt statlig selskap for mineralnæringen.

Hun viser til at mineralforekonstene kan skape arbeidsplasser i distrikene.

– Derfor har vi satt ned et offentlig utvalg som skal komme med forslag til hvordan mineralloven kan videreutvikles og moderniseres. Jeg ser frem til å få deres innspill, sier Nybø.

For generasjoner framover

Norge Mining har funnet mineraler i et større område enn det NGU har undersøkt. Men hvor stort området er, og hvor mye mer mineraler det er snakk om, er usikkert.

Boreprøven til Norge Mining viser funn av mineraler i Dalane

Steinen i denne kjerneprøven er en milliard år gammel, og det er funnet spor av nikkel.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Norge Mining har også satt i gang boring ned til 2200 meter, og der tror de det ligger en kjerne av nikkel og kobber.

Dette er veldig verdifullt til blant annet batteriteknologi og vindkraftverk. Men det er ikke lett å beregne hvor store verdier som kan ligge under bakken i Dalane.

Det er allerede gruvedrift i området. Titania A/S i nabokommunen Sokndal driver utvinning av ilmenitt.

Området som Norge mining nå undersøker, er en del av den samme åren. Og åren her, er potensielt mye større enn den som Titania driver, mener selskapet.

– For øyeblikket undersøker vi bare grunnen for å finne ut om verdiene er her. Det kan ta mange år før det kommer en gruve. Det kan ta 50 år, det kan ta 100 år. Dette er en ressurs for framtidige generasjoner. Vi kommer ikke til å grave ut alt med en gang. Her kan vi grave i mange generasjoner framover.

NOrge Mining sjekker prøvene som er hentet opp i Dalane.

Boreprøver fra grunnen undersøkes på Ualand i Rogaland.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK