Bergsaker raser mot vegdirektoratet

Fylkesordfører Roald Bergsaker raser mot Statens Vegdirektorat etter utsettelsene av den planlagte T-forbindelsen på Haugalandet.

Roald Bergsaker
Foto: NRK

Han finner det helt uakseptabelt at Vegdirektoratet skal bruke lang tid på å gå igjennom finansieringen av prosjektet på nytt, for inntektsgrunnlaget gjennom bomstasjonene er allerede sikret, mener Bergsaker.

- De bruker av vår tid og utsetter prosjektet slik at det blir dyrere og dyrere, og det kan vi ikke finne oss i, sier Bergsaker.

 Han mener det er helt uakseptabelt.

- Vegdirektoratet har i ett år diskutert med seg selv hvilken innflytelse de forskjellige bomstasjonene får på hverandre.  Det har ingen praktisk betydning, fordi finansieringsgrunnlaget er basert på det laveste trafikktallet, slik at dette er en ren teoretisk interesse for Vegdirektoratet, sier han.

Den planlagte T-forbindelsen mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund kommer på godt over over en milliard kroner, og det er allerede krevd inn en vesentlig andel bompenger til prosjektet.

- Tull å utrede videre

Haugalandkommunene og fylkeskommunen har godkjent finansieringsplanen, og har lagt seg på et så lavt trafikknivå at det bare er tull av vegdirektoratet å utrede dette videre, mener fylkesordfører Roald Bergsaker. Han krever at samferdselsminister Liv Signe Navarsete rydder opp.

Vil ha saken opp i Stortinget snarest

- Jeg ser på det som arroganse i forhold til lokale beslutningsprosesser.  Arroganse i forhold til det arbeidet som legges ned for å få gjennomføre store, tunge prosjekter. Jeg forventer nå at statsråden tar tak i dette og sørger for at denne vurderingen tar slutt og at vi får saken opp i Stortinget snarest mulig, sier Bergsaker.

Fylkesordføreren avviser at T-forbindelsen skal utsettes noe fordi Vegdirektoratet krever mer kontroll og sikring av tunnelene i T-forbindelsen etter uhellene i tunnelene på Østlandet den siste tiden.

 - Dette har ingenting med det å gjøre. Det er ting som de vil ta eventuelt i byggefasen, sier Bergsaker.