Bekymret over unges selvmordstanker

8 prosent av videregåendeelvene og 6 prosent av ungdomsskoleelevene i Stavanger oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

Tonje Hoff fra uteseksjonen i Stavanger

Tonje Hoff leder uteseksjonen i Stavanger. Hun opplever ofte at ungdommer snakker om å ta sitt eget liv.

Foto: Ida Thune Øritsland / NRK

– Det er høye tall. Jeg blir bekymret når så mange svarer at de har skadet seg selv, og så mange svarer at de har prøvd å ta sitt eget liv, sier Tonje Hoff, leder i Uteseksjonen i Stavanger.

I underkant av 5000 skoleelever i Stavanger har tidligere i år svart på undersøkelsen som er utført av forskningsinstituttet NOVA. Og på spørsmålet «Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv?», svarer 8 prosent av videregåendeelvene og 6 prosent av ungdomsskoleelevene, ja.

Åtte prosent av videregående-elevene og seks prosent av ungdomsskoleelevene i Stavanger oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv. Årsakene er sammensatte.

SE VIDEO: Åtte prosent av videregående-elevene og seks prosent av ungdomsskoleelevene i Stavanger oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

– Ikke overraskende

Tonje Hoff har lang erfaring med å jobbe med ungdom og er ikke overrasket over tallene.

– Vi jobber mye inn mot ungdom i ungdomsskolen. Det feltarbeiderne i ungdomsskolen opplever er at det er mange som kommer til dem med psykisk uhelse som problematikk.

– Det er kanskje fordi det er lettere å snakke om disse tingene i dag at tallene er så tydelige. Det kan også hende det er en utvikling at det er så mange flere ungdommer som har det så vanskelig at de ikke ønsker å leve, sier Hoff.

Kartlegger resten av livene

Ungdommen i Stavanger skiller seg ikke nevneverdig fra ungdommen i resten av landet på dette området. Forskere fra NOVA er nå i gang med å analysere tallene for å finne ut hva som kjennetegner de som oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv.

– Vi spør ungdom om de har noen de kan snakke med om personlige problemer. Det blir viktig å sjekke ut. Eller om det er ungdommer som går alene med problemene sine. Vi vil se på om de opplever at de har foreldre de kan stole på, om de har venner, og på i hvilken grad de ellers er fornøyde med livet sitt. Jo mer vi vet om livene deres, jo lettere er det å hjelpe dem, sier Hoff.

Flere jenter enn gutter

Robert Jørgensen

Robert Jørgensen, daglig leder ved TIPS (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Men det som er tydelig, er at det dreier seg om flere jenter enn gutter. Blant jentene er det grovt regnet dobbelt så stor andel som oppgir at de har forsøkt selvmord, enn det er blant guttene.

– Det er flest jenter i tiendeklasse som har det vanskelig med dette. Det er naturlig å tenke at det har en sammenheng med livet som sådan akkurat i den alderen. Det er mye press, de skal inn på videregående, det er mange som forventer mye av dem, samtidig som de antagelig har det vanskelig fra før av, sier Hoff.

Hun mener det er avgjørende at disse ungdommen har noen å snakke med. Hun får støtte av leder av TIPS (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) ved Stavanger universitetssjukehus, Robert Jørgensen. TIPS er et lavterskel tilbud for ungdom med psykiske problemer.

– En av løsningene i forhold til ungdom og unge voksne er å gjøre de rundt dem oppmerksomme på hva en tenker kan være tegn på psykiske plager, sier han.

– Se etter tilbaketrekning

Tilbaketrekning er faresignal nummer én, ifølge Jørgensen.

– Sosial tilbaketrekning er som regel det som de pårørende, og personene rundt reagerer på. De fungerer ikke som før. Det er et eller annet som ikke stemmer, sier han.

Men er det å svare ja på et spørreskjema det samme som å ønske å dø?

– Uansett når de har svart at de har prøvd å ta sitt eget liv, tenker jeg at det er alvorlig, sier Hoff.