Hopp til innhold

Bård Hoksrud (Frp) ville bedre bremsekontroll: – Ikke vilje til å se på dette i Statens vegvesen

Selv om Hoksrud både satt i transportkomiteen og var statssekretær i samferdselsdepartementet, sier han at han ikke kom noen vei i denne saken.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant, Frp

Bård Hoksrud (Frp) går nå ut mot Statens vegvesen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Vi har prøvd, og vi har prøvd mange ganger å få løftet frem denne saken. Men man kommer ikke lenger når fagmiljøet er så steilt og det er ikke vilje til å se på dette. Til tross for at man ser en del av den dokumentasjonen som kommer frem, sier Hoksrud.

Han har sett Brennpunkt-dokumentaren «Kollisjon», og ønsker nå en debatt rundt bremsekontroller på tunge kjøretøy. Og Helge Andersens oppfinnelse.

Hoksrud mener veimyndighetene har satt seg på bakbeina i denne saken, selv om de vet at det er svakheter med dagens kontrollmetoder og spesielt «rulleprøvere».

Innen kort tid varsler Hoksrud at han vil ta opp saken på Stortinget.

Jeg kommer til å utfordre statsråden på om hvorfor man ikke vil gjøre dette, eller utfordre om statsråden er åpen for at også Kombimatic skal få lov til å bli brukt hos de som skal kontrollere bremser på vogntog. Sammen da med rulleprøverne for å se om dette er en bedre måte å forsikre at det er trygt og at bremsene er sånn som de skal være på vogntogene, sier Frp-politikeren, som i dag er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

NRK forklarer

Hvordan fungerer rulleprøveren?

Hvordan fungerer rulleprøveren?

Rulleprøvere består av to store metallsylindre som roterer i vanligvis 2,5 kilometer i timen.

Hvordan fungerer rulleprøveren?

To og to hjul, eller én aksling, blir plassert på rullene som roterer.

Hvordan fungerer rulleprøveren?

En kontrollør tråkker forsiktig på bremsen til rullene stopper. Dette skjer rett før bremsene låser hjulene.

Hvordan fungerer rulleprøveren?

En elektronisk utskrift skal vise blant annet hvor kraftige bremsene er, hvor skjeve de er og om de pulserer. 

– Dårlige svar

Jeg synes det er dårlige svar fra Statens vegvesen i dokumentaren. De har tidligere sagt at dette ikke er bra og ikke sånn som det skal være. Likevel går man i fullt forsvar og på mange måter diskrediterer Helge Andersen, sier Hoksrud og fortsetter.

Det er spesielt å oppleve et vegdirektorat og et vegvesen som egentlig ikke tar innover seg dette i det hele tatt.

Hoksrud har også vært engasjert i saken tidligere. Spesielt i årene 2008 til 2013.

Da sendte han og Frp-kollega Ingebjørg Amanda Godskesen flere spørsmål til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) på Stortinget.

Han hadde i flere år kontakt med Helge Andersen.

I 2013 kom hans parti i regjering, men selv da mener Hoksrud at det var vanskelig å få gjennomført endringer i denne saken fordi fagetaten ikke ønsket det.

Det er kjempealvorlig. Det betyr at det kan ha skjedd ulykker fordi staten, og de kontrollmetodene vi har fra staten sin side, ikke er tilfredsstillende og ikke sørger for at det er trygt å bruke vogntog som faktisk er kontrollert av det norske kontrollsystemet, sier han.

Statens vegvesen svarer

NRK har i forbindelse med denne saken vært i kontakt med Samferdselsdepartementet.

De henviser kun til Statens vegvesen for svar.

«Dette er et utpreget faglig og teknisk tema. Statens vegvesen, som vår fagetat på kjøretøykontroll, må vurdere og avgjøre hvilke testmetoder som skal brukes i slik kontrollvirksomhet. Henvendelser om spesifikt testutstyr Vegvesenet bruker i sin virksomhet, må derfor besvares av SVV», skriver departementet.

Statens vegvesen er forelagt alle kritikk i denne saken. Avdelingsdirektør Utekontroll, Kjetil Wigdel, svarer følgende i en e-post på spørsmål fra NRK.

Er Statens vegvesen åpne for å prøve Kombimatic eller andre løsninger i PKK-sammenheng for å teste bremser på tunge kjøretøy?

Statens vegvesen jobber hele tiden for å bli bedre. Derfor fortsetter vi å jobbe for å forbedre dagens kontrollmetode innenfor de internasjonale regelverk vi til enhver tid må forholde oss til, svarer Wigdel.

Hva mener dere om at Hoksrud sier at det ikke har vært vilje til å se på løsninger for å bedre bremsekontrollen?

Det kjenner vi oss ikke igjen i. Statens vegvesen har i mange år jobbet med forbedringer av bremsekontrollene både nasjonalt og internasjonalt. Som følge av dette stilles det nå strengere tekniske krav til måleutstyret enn det gjorde før. I 2014 ble det innført akkreditert kalibrering av bremsetestere. Vi har også innført krav til opplæring og personlig godkjenning av alle som skal utføre EU-kontroll.

Hva mener dere om at han synes at fagmiljøet har vært steile?

Vi jobber som sagt med å bli bedre hele tiden, men samtidig må vi forholde oss til handlingsrommet regelverket gir oss, svarer Wigdel og legger til.

Vi mener alvorlige bremsefeil blir avdekket gjennom dagens kontrollmetoder. Det gjøres hver dag på våre kontrollstasjoner og på verksted som har godkjenning for å gjennomføre EU-kontroll.

Bård Hoksrud håper at Statens vegvesen snart endrer holdning.

– Jeg håper det ikke er sånn at det har gått så mye prestisje i det at man får enhver pris skal fortsette som man har gjort, sier han.

  • Se hva Bård Hoksrud mente om saken i 2011: