Baardsen tiltalt for bedrageri

Statsadvokaten mener fotballagenten bedro og underslo 22 millioner kroner fra John Arne Riise.

John Arne Riise med Einar Baardsen i bakgrunnen

Fotballagent Einar Baardsen er tiltalt for bedrageri og underslag mot John Arne Riise.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Han skal også ha forfalsket underskriften til fotballspilleren.

Fotballagent Einar Baardsen er tiltalt for grovt bedrageri av 12 millioner kroner overfor fotballspiller John Arne Riise.

Det opplyser statsadvokat i Rogaland, Arild Dommeresnes.

I tillegg er han tiltalt for underslag mot sitt eget selskap Nordic Sport på 10 millioner kroner. Disse pengene stammer også fra John Arne Riise.

LES: Riise krever 37,8 millioner

Statsadvokaten mener også at Baardsen har forfalsket et dokument i forbindelse med en låneavtale med Riises selskap Riise Invest A/S for nesten 13 millioner kroner.

Baardsen også tiltalt for brudd på regnskapsloven og ligningsloven.

- Villedet John Arne Riise

Statsadvokaten mener at Einar Baardsen forledet John Arne Riise til å overføre 12 millioner kroner til fotballagentens private konto i SR-bank. Baardsen skal ha villedet Riise ved å fortelle ham at pengene skulle forvaltes til fotballspillerens fordel, blant annet skulle Baardsen foreta investeringer for Riise.

I stedet ble pengene dels brukt til privat forbruk og dels overført Baardsens egne heleide aksjeselskaper for å dekke drift og gjeld, går det fram av tiltalen.

Baardsen fortalte ikke John Arne Riise om hvordan pengene ble brukt og hva slags likviditetesproblemer han hadde.

Dette skal ha skjedd i perioden fra 2002 til 2005.

I den samme perioden ble det overført ytterligere 10 millioner kroner fra Riise til Baardsens private konto.
Disse pengene skulle settes inn i selskapet Nordic Sport der Baardsen var daglig leder og styreleder. Også disse pengene brukte Baardsen til private formål og til å gjøre opp gjeld i andre selskaper som han eide, mener statsadvokaten.

- Forfalsket Riises underskrift

I april 2005 lager Einar Baardsen en ettergjort lånevtale mellom Riise Invest AS, Baardsen selv og selskapene hans. Avtalen var pålydende 12,7 millioner kroner og datert i 2003.

Her skal Einar Baardsen ifølge tiltalen ha forfalsket John Arne Riises underskrift i lånepapirene.

Dette dokumentet ble seinere lagt fram for en revisor i forbindelse med årsregnskapet for Riise Invest for 2003.