Avgjør Bykjernens skjebne i dag

I dag skal politikerne i Eigersund ta stilling til om kommunen skal leie det tidligere postkontoret i Torvgården i sentrum av Egersund, og videreføre driften av Bykjernen. Det blir i såfall uten rådmannens velsignelse.

Torvgården i Egersund sentrum
Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Johan Aakre

Johan Aakre vil at kommunen skal ta over driften av Bykjernen i Egersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Kommunen må ikke se seg selv fra innenfra og ut, men utenfra og inn. De må tenke - hvordan kan vi bli bedre for de som bor her? sier Johan Aakre.

Han er daglig leder av Bykjernen i Egersund, som drives av Dalane kystutvikling AS. I første etasje på Torvgården, midt i Egersund sentrum, har lokalene de siste ti månedene vært arena for både turistkontor, konserter, debatter og festivaler.

Men slikt koster, sier rådmann Ketil Helgevold.

– Dessverre ser vi i forhold til en totalvurdering at vi ikke har midler til å kunne gå inn og gjøre det til et permanent innslag, sier han.

Ketil Helgevold

Rådmann Ketil Helgevold i Eigersund kommune kniper igjen pengesekken, og fraråder kommunen å gå inn for videre drift av Bykjernen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Frykter tomt bygg

Siden Torvgården ble åpnet i 1964 har den vært en naturlig samlingsplass i sentrum. I tilsammen 45 år huset bygget postkontor, som i fjor vår ble lagt ned.

Siden har Dalane kystutvikling leid lokalene til flerbruksarena. Aakre ber kommunen ta over funksjonene, og opprette blant annet servicetorg for kommunen i bygget.

– Norske torv er i utgangspunktet utrydningstruet. Hvis vi tenker skrekkscenarioet, at bygget blir stående tomt, eller at det kommer feil ting her, så kan det være ødeleggende for sentrum, sier Aakre.

Ønsker servicetorg

Kari Robertsen Arntsen

Kari Robertsen Arntsen i Egersund sentrumsforening ønsker at kommunen etablerer servicetorg

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Han får støtte fra Kari Robertson Arntsen i Egersund sentrumsforening. Foreningen har hatt kontor i Torvgården det siste året, mens prosjektet Bykjernen har blitt testet ut.

– Per i dag har kommunen en resepsjon som ligger i fjerde etasje i rådhuset. Den er verken lett å finne eller lett tilgjengelig, og det er ikke måten å møte kunder på, sier Arntsen.

Kan avgjøre i dag

Hvis flertallspartiene Høyre og Arbeiderpartiet blir enige seg imellom blir saken avgjort i formannskapet i dag. Rådmann Helgevold fraråder dem å gå inn for videre drift.

– Det viktigste som gjør at jeg innstiller negativt, er at dette koster noen kroner som vi per dags dato ikke har, sier han, og legger frem regnestykket:

– Vi har fått et forslag til en kontrakt som betyr at vi begynner forsiktig, og så vil det koste en halv million årlig en tiårsperiode etter de opprinnelige første tre årene, sier han.