Arbeidsulukke på Hydro Aluminium

Ifølgje Haugesunds avis har det vore ei alvorleg arbeidsulukke på Hydro Aluminium på Karmøy. Eit redningshelikopter er sendt ut for å hjelpa til stadfestar vaktleiar ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg.