Anker dommen

Rikstrygdeverket anker erstatningsdommen de tapte mot tidligere nordsjødykker Anders Lindahl fra Karmøy.

Det opplyser Regjeringsadvokat Kine Elisabeth Stensvik.

Rikstrygdeverket ble dømt til å betale 750.000 kroner i erstatning til Lindahl fordi Karmøy trygdekontor sendte inn et uførevedtak 10 dager for sent til at han kunne få erstatning fra Statoil.

Lindahls advokat, Carl Gunnar Sandvold, i Projure er overrasket over anken.

- Det er et nåløye å komme gjennom kjæremålsutvalget til Høyesterett. De vil helst ha de sakene som er prinsippielle og som har betydning utenom den aktuelle saken. Disse kriteriene gjelder ikke her, som vi ser det.

- Hvordan reagerer Anders Lindahl på at staten har bestemt seg for å anke?

- Han har hatt en holdning som går på at han ikke tror han har vunnet før han har pengene på konto. Han er litt skeptisk til det som skjer nå, men er ikke helt uventet på at det kom til å skje, sier Sandvold.