- Motarbeider nordsjødykkerne

Nordsjødykkernes forsvarer kom med kraftige utspill mot staten på første dag av maratonrettssaken.

Advokat Marius Reikerås

Advokat Marius Reikerås forsvarer nordsjødykkerne.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Norges rikdom er i stor grad skapt på grunn av nordsjødykkernes heroiske innsats. De visste ikke hvor skadelig jobben på havbunnen var, og staten som oppdragsgiver fortalte ingenting, mener de 24 dykkerne som har saksøkt staten.

Nordsjødykkernes prosessfullmektig, advokat Marius Reikerås, startet mandag på maratonsaken mot Arbeids- og inkluderingsdepartementet. De neste tre månedene skal advokaten gå nøye gjennom hvordan han mener staten har brutt menneskerettighetene systematisk og bevisst for å unngå å betale erstatning til, eller medisinsk behandling for, pionerdykkerne i Nordsjøen.

Ved å legge fram omfattende dokumentasjon vil nordsjødykkerne vise at myndighetene ante det var farlig å sende mennesker helt ned på 400 meters dyp.

- Undersøkelser av dykkerne på Haukeland sykehus har vist at hele 98 prosent av dem som arbeidet i Nordsjøen er påført skader, forteller tidligere dykker Rolf Guttorm Engebretsen til NTB.

Medisinsk forskning

Staten drev eksperimentell medisinsk forskning på en hel yrkesgruppe, hevder nordsjødykkernes advokat.

Da saken startet i Oslo tingrett mandag måtte flere av de 21 mennene og tre kvinnene finne seg i å sitte på tilhørerbenkene i rettssaken som skal vare til 15. mai.

Merke for Nordsjødykkeralliansen

Saksøkerne møtte med egne jakkemerker da Oslo tingrett mandag morgen startet behandlingen av saken der 24 dykkere organisert i Nordsjødykker Alliansen har saksøkt staten for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Dykkerne mener staten brøt menneskerettighetene da de ble sendt helt ned i de dypeste avgrunner i Nordsjøen under oppbyggingen av oljeindustrien på 1960- og 70-tallet.

- Det viktigste med denne saken er ikke få masse penger, men å sikre helsevern for gamle dykkere og vise befolkningen statens moral, sier Engebretsen.

Prøvestein

Dette er den andre saken som kommer for retten om ansvaret for de farlige arbeidsforholdene for nordsjødykkerne. I fjor høst vant fire nordsjødykkere en sak mot staten og ble tilkjent erstatninger på mellom 3,1 og 6,5 millioner kroner i Oslo tingrett. Denne saken er anket av staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

De fire tilhører en annen fagforening, Offshore Dykker Unionen, enn de 24 dykkerne som nå får prøvet sin sak i Oslo tingrett.

- Denne saken er en prøvestein for norske myndigheter når det gjelder å respektere og håndheve menneskerettighetene. Det sentrale spørsmålet er om staten var klar over risikoen dykkerne hadde for å pådra seg skader, sa dykkernes advokat, Marius Reikerås, i sitt innledningsforedrag.

Staten motarbeider

Reikerås mener staten fikk mange advarsler om farene de utsatte dykkerne for ved å la dem arbeide i dypet, men fortsatte å la dem dykke uten å videreformidle advarslene til dem som ble utsatt for risikoen.

- I 1974 arbeidet dykkerne på 400 meters dyp i den teknisk utfordrende Norskerenna. Staten var i en vanskelig finansiell situasjon og var avhengig av denne yrkesgruppen, sa Reikerås.

Saksøkerne fra Nordsjødykkeralliansen

Saksøkere fra Nordsjødykker Alliansen før rettssaken startet mandag morgen.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Reikerås beskyldte også staten for å ha motarbeidet og trenert nordsjødykkersaken. Først fredag i forrige uke ble 60.000 dokumenter frigitt fra departementet. Fremdeles er en rekke graderte dokumenter ikke utlevert.

Ba om garanti

Reikerås mener dessuten at dykkerne er blitt ulovlig overvåket under forberedelsene av rettssaken, og ba regjeringsadvokaten garantere at det ikke var tilfelle.

- Det får du ta utenfor rettssalen. Nå holder du et innledningsforedrag og du har ikke krav på å få svar på noen ting, irettesatte dommer Arne Lyng advokaten.

Overfor NTB ville ikke regjeringsadvokat Christian Reusch kommentere påstandene som ble satt fram i retten.