NRK Meny
Normal

Ambulansesjåførene sier opp

Alle ambulansesjåførene ved AMK-sentralen ved Stavanger Universitetssjukehus har sagt opp. Årsaken er for stort arbeidspress.

De 15, som jobber ved både AMK-sentralen og som ambulansesjåfører, vil nå bare jobbe som sjåfører. For stort arbeidspress er årsaken til at de ikke vil jobbe ved AMK-sentralen. 

- Vi ønsker fokus på deres arbeidssituasjon og det at de har en frykt for at den kan avstedkomme en uønsket hendelse, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ved sjukehuset, Egil Olsen.

33 prosent

27 nødtelefoner i løpet av en halv time. Det er en del av hverdagen ved AMK-sentralen. De ambulanseansatte ved AMK-sentralen går i turnus, og veksler mellom å betjene sentralen og å kjøre ambulanse. Nå har alle 15 i et brev til ledelsen sagt opp den 33 prosent stillingen ved sentralen.

- Jeg oppfatter det ikke som en kollektiv oppsigelse. Jeg oppfatter det som en frustrasjon som har bredt seg blant AMK-personell, sier Egil Olsen.

Lønn

Oppsigelsene blant de ambulanseansatte ved AMK-sentralen kommer rett etter lønnsoppgjøret. Men lønn er ikke hovedfokus i denne konflikten.

- Dette går først og fremst på ressurser i AMK. Dernest er det klart at det blir en viss frustrasjon i forhold til lønn, sier Olsen.

Dialog

- Vi tar situasjonen alvorlig. Vi må finne nye gode medarbeidere som må læres opp og overta de funksjonene de har hatt til nå, sier Stein Tore Nilsen. Han er fagdirektør ved sykehuset.

Sykehuset vil ikke kommentere måten de ambulanseansatte sier opp ved AMK-sentralen på. De vil nå gå i dialog med de ansatte.

- Vi liker ikke at gode medarbeidere hos oss har et problem og ønsker å bli fritatt fra sine funksjoner. Vi vil først  snakke med dem før vi konkluderer med hva dette er for noe, sier Nilsen.

Fagforbundet håper på en løsning i saken.

- Vi ønsker å roe dette ned, ta den tiden vi trenger og prøve å finne en løsning på dette, sier Egil Olsen i Fagforbundet.