Hopp til innhold

Alt tyder på at SUS får beholde høyintensivavdelingen

Selv om Helsedirektoratet kun legger opp til kun ei avdeling i regionen avviser Helse Vest at høyintensivavdelinga i Stavanger blir lagt ned

Nyfødtintensiv Stavanger universitetssjukehus

Høyintensiv behandling gis til ekstremt for tidlig fødte barn, barn som ligger i respirator og barn som må kjølebehandles.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I et høringsutkast foreslår Helsedirektoratet å legge ned seks av ti avdelinger, slik at hver helseregion bare har én høyintensivavdeling hver. Det betyr én felles for Bergen og Stavanger i Helse Vest.

– Dette er et tilbud som vi ønsker å beholde her, sier fagdirektør ved Stavanger universitetssjukehus Sverre Uhlving.

Og det tyder alt på at han får, for beslutningen er regional.

– Vi skal svare på høringen, men slike beslutninger er regionalt, i hvert fall enn så lenge. Hvordan vi skal ha det på Vestlandet, bestemmer vi på Vestlandet. Vi trenger ikke å bekymre oss, sier styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg.

Terje Vareberg er styreleder i Helse Vest.

VIDEO: Styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg, avviser at høyintensivavdelinga i Stavanger blir lagt ned, selv om Helsedirektoratet i sitt høringsutkast kun legger opp til ei avdeling i regionen. Sykehusa i Stavanger og Bergen ligger begge i samme region.

Ble utredet i 2014

Høyintensiv behandling gis til ekstremt for tidlig fødte barn, barn som ligger i respirator og ban som må kjølebehandles. Bare de tidligfødte aleine teller 200 hvert år.

Tilbudet til barn født i 23. til 27. uke ble utredet for tre år siden og da konkluderte Helse Vest med å beholde tilbudet i Stavanger. Og det er Helse Vest som til syvende og sist bestemmer om Haukeland er det eneste sykehuset i regionen som skal ha et tilbud for de ekstremt tidligfødte.

– Sommeren 2014 gjorde vi en grundig gjennomgang i Helse Vest der vi landet på at den beste løsningen er å videreføre høyintensiv behandling av for tidlig fødte både i Bergen og i Stavanger. Det er to av de fire største fødeavdelingene i landet, med 5000 fødsler hver, sier Vareberg.

NRK har prøvd å få en kommentar fra Haukeland universitetssjukehus, men de ønsker ikke å kommentere saken før den har vært oppe internt. Høringsfristen er 13. mars.

Én dag gammel måtte Cathrine Hadlands sønn legges i respirator. Det kunne han få i naborommet – enn så lenge.

ARKIVVIDEO (20.02.17): Én dag gammel måtte Cathrine Hadlands sønn legges i respirator. Det kunne han få i naborommet – enn så lenge.