NRK Meny
Normal

– Vi føler oss holdt for narr

Ifølge redaksjonsklubben i Rogalands Avis ble de ansatte ikke hørt før avisen inngikk avtale med nye eiere. – Vi har protokoll på at det ble holdt drøftingsmøte med de ansatte, sier sjefredaktør Bjørn G. Sæbø.

Fisketjøn i Rogalands Avis

Lars Fisketjøn i redaksjonsklubben til Rogalands Avis stiller seg undrene til hvorfor de ikke ble tatt med i dialogen før Tanke Media kjøpte avisen.

Foto: NRK Rogaland

Det hersker intern strid i Rogalands Avis etter det i dag ble klart at avisen selges av A-pressen Lokale Medier til Tanke Media.

Tanke Media er et nyopprettet selskap der administrerende direktør Raymond Lind og sjefredaktør Bjørn G. Sæbø i Rogalands Avis sitter med hver sin halvdel av aksjene.

Redaksjonsklubben er fornøyde med at avisen nå har en fremtid, men de stiller spørsmål til måten eierskiftet har skjedd på:

– Ble ikke hørt

– Et sted i denne prosessen føler vi at noen har holdt de ansatte i Rogalands Avis for narr. Til tross for lovnader om at redaksjonsklubben skulle bli hørt før det ble inngått en avtale med nye eiere, fikk vi aldri den muligheten, skriver leder Kjersti Riiber og nestleder Lars Fisketjøn i pressemeldingen.

Videre undrer klubben seg over at de ansatte ikke har blitt invitert med i en dialog med sikte på å være med i opprettelsen av Tanke Media:

– Samtlige ansatte i redaksjonsklubben har tolket signalene fra Lind og Sæbø dit hen at det er lokale investorer på trappene. I stedet viser det seg at de som nå skal overta avisen, er de samme som har hatt det utøvende ansvaret for avisen i en periode hvor vi har slitt tungt økonomisk og opplagsmessig, står det i pressemeldingen.

Bjørn G. Sæbø og Lars Fisketjøn

Sjefsredaktør Bjørn G. Sæbø og Lars Fisketjøn frå redaksjonsklubben i Rogalands Avis.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi har fulgt regelverket

Sjefredaktør i Rogalands Avis og medeier i Tanke Media, Bjørn G. Sæbø, avviser påstandene.

– Jeg registrerer pressemeldingen, og vil ikke kommentere den noe mer enn å si at vi har fulgt regelverket i denne prosessen.

– Ble de ansatte hørt før eierskiftet?

– Vi hadde selvsagt et drøftingsmøte. Det har vi protokoll på, sier Sæbø til NRK.

Fisketjøn sier at ingen formelle avtaler er brutt i sammenheng med eierskiftet, men han mener at det forelå en e-post-avtale hvor det gikk frem at de ansatte skulle få mer å si enn det de har gjort:

– Møte Sæbø snakker var bare enveiskommunikasjon fra ledelsen. Bare en representant fra klubben fikk være til stede, men hadde taushetsplikt. Dermed blir han nærmest et gissel som ikke kan drøfte innholdet i møte med sine kollegaer, sier Fisketjøn.