NRK Meny
Normal

– Kommunen begår et lovlig ran

Norsk forbund for utviklingshemmede reagerer på Eigersund kommunes planer om å finansiere et nytt veikryss ved å selge institusjonsboliger. Dersom kommunen hadde solgt et halvt år tidligere, ville de utviklingshemmede selv fått glede av inntektene.

 Fylkesvei -42 på Slettebø og inn på Bakkebø-området.

Dette krysset på fylkesvei 24 på Slettebø, inn mot Bakkebø-området, skal bli finansiert av boligsalget. Dersom boligene hadde blitt solgt for et halvt år siden, ville de utviklingshemmede i Eigersund fått glede av inntektene.

Foto: Øystein Ellingsen / NKR

– Det er vel gjerne det vi kaller et lovlig ran. Avtalen har gått ut, men det er ingen tvil om hva som var intensjonen til avtalen. Det var at verdien skulle komme utviklingshemmede til gode, sier Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmende (NFU).

Han er lite imponert over Eigersund kommunes planer om å selge flere av bygningene på den tidligere sentralinstitusjonen for utviklingshemmede i kommunen, Bakkebø.

I 1992 overtok Eigersund kommune Bakkebø-området fra Rogaland fylkeskommune.
Bakkebø var inntil midten av 1980-tallet sentralinstitusjon for utviklingshemmede, og kommunen overtok og fylkeskommunens forpliktelsesavtale med Røde Kors.

Skal finansiere veikryss

 Margit Åreskjold

Bygg- og eiendomssjef i Eigersund kommune, Margit Åreskjold, med reguleringsplanen for området på Bakkebø

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Avtalen sa at dersom noen av eiendommene ble solgt innen utgangen av 2014, skulle nettoinntektene tilfalle utviklingshemmede eller andre helse og sosialformål.

– Når de begynner å selge byggene et par måneder etter at heftelsen er utgått, er det ikke tvil om at de vet hva de gjør, sier Gitlesen.

For nå skal de forventede salgsinntektene på 7,3 millioner kroner være med på å finansiere et nytt veikryss fra fylkesvei 42 på Slettebø og inn på Bakkebø-området, og oppdraget med å bygge krysset er nå på anbud.

Arbeidet er nødvendig for å tilfredsstille rekkefølgekrav i reguleringsplan for Slettebø, ifølge bygg- og eiendomssjef i Eigersund kommune, Margit Åreskjold.

– Vi forskutterer krysset, og prøver å dekke det inn ved salg av eiendom. Formålet er å få et flott boligområde i et tidligere institusjonsområde, sier Åreskjold.

Ikke et bevisst spill

Leif Erik Egaas

Ordfører i Eigersund, Leif Erik Egaas, mener at kommunen har alt på det tørre.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Eigersund-ordfører Leif Erik Egaas avviser påstanden fra NFU om at det har vært et bevisst spill fra kommunens side å vente med å selge ut eiendommene til etter at den gamle avtalen opphørte ved nyttår i fjor.

– Vi har ikke tenkt på 31. desember 2014 som en skjæringsdato for at vi skal kunne bruke pengene akkurat som vi vil, slår han fast.

Han sier at kommunen har planer om et nytt senter der de utviklingshemmende vil bli tilgodesett i det nye prosjektet.

– Det virker sleipt

Tom Rune Sleveland

Lokallagsleder i NFU Egersund, Tom Rune Sleveland foran Bakkebø-området.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Nå ber Gitlesen i NFU kommunenes kontrollutvalg om se på saken for å undersøke om behandlingen har gått riktig for seg.

Også talsperson for pårørende til utviklingshemmede i Eigersund, Tom Rune Sleveland, mener at kommunen bevisst har ventet til den gamle avtalen utløp.

– Jeg tror kommunen har sett en mulighet til å få inn ekstra midler. Det virker litt sleipt, og vi vil gå i dialog med politikerne for å stille spørsmål om hvorfor dette har skjedd, sier Sleveland.