– Gravingen har tatt overhånd

Kommuner må betale millioner for arkeologiske utgravninger, som forsinker boligbyggingen. – Nå må politikerne ta et grep, sier ordfører.

Sjuendeklassinger fra Sørbø skole i Sandnes

Sjuendeklassinger fra Sørbø skole i Sandnes guides rundt av arkeologene som graver ut den fremtidige boligtomten på Sørbø Hove i Sandnes.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Ting blir utsatt gang på gang. De ekstra kostnadene drar kommunen med seg og flytter den over til byggefeltene. Det ender den til slutt på tomtekjøperne og huseierne, sier ordfører Mons Skrettingland (H) i Hå kommune på Jæren.

I Rogaland ligger minnene fra fortida tett under jorda, samtidig som behovet for nye boliger og annen utbygging øker kraftig. Alle som vil bygge boliger, næringstomter eller veier, er forpliktet til å sørge for at ikke forminner går tapt.

Ellen Tjørhom Bøe

Ellen Tjørhom Bøe er museumspedagog ved Arkeologisk museum i Stavanger.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Er det mistanke, må grunnen først undersøkes av fylkeskommunens arkeologer, og så eventuelt graves ut av Arkeologisk museum.

Flere fortidsfunn enn ventet

– I går visste vi at det var 57 hus. Nå har vi klart å finne 59. Det er mye, sier museumspedagog Ellen Tjørhom Bøe.

På Sørbø Hove i Sandnes venter en storstilt boligutbygging, men først skal arkeologene avdekke sporene fra fortiden.Utgravingene begynte i juni i fjor, og fortsetter fram til 2013.

Sjuendeklassingene fra Sørbø skole er på besøk, og blir vist rundt på utgravningsfeltet av pedagogene fra Arkeologisk museum i Stavanger.

– Vi visste på forhånd at det var mye her, men det ser ut til at det er enda mer enn noen av oss hadde kunnet forutse, sier Heidi Wevle.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sjuendeklassinger fra Sørbø skole i Sandnes og Ellen Tjørhom Bøe

Ellen Tjørhom Bøe fra Arkeologisk museum i Stavanger forteller sjuendeklassingene fra Sørbø skole som skattene som ligger gjemt under bakken.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Vi tar en betydelig risiko

Ingvar Sikveland

Ingvar Sikveland leder Team Bygg som skal bygge boliger på Sørbø Hove i Sandnes.

Foto: Otium

Både kommuner og utbyggere er frustrerte over at denne prosessen både forsinker og fordyrer prosjektene.

– Det er klart at vi tar en betydelig risiko i forhold til dette med arkeologi når vi kjøper en råtomt. Det er alltid usikkert hvorvidt vi får utnyttet hele området vi har kjøpt, sier Ingvar Sikveland.

Han er daglig leder i Team Bygg på Bryne, som skal bygge 250 boliger på Sørbø Hove. Byggeiveren er stor på tomten som nå finkjemmes av arkeologer og sjuendeklassinger.

– Jeg er for at det skal undersøkes, graves frem og tas vare på, men vi føler kanskje nå, spesielt det siste året, at dette har tatt nok så mye av, sier han.

Seks millioner før skolen kan bygges

I Hå kommune er fire mindre reguleringsplaner på vent, eller i ferd med å bli lagt på vent. Kommunen har satt i gang prosessen med å bygge nye Bø skole, og regningen blir høy.

Mons Skrettingland

Mons Skrettingland, ordfører i Hå kommune, er lei av at utgravninger fordyrer byggeprosjekter.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Nå har vi fått klarsignal til å grave ut, men prisen blir seks millioner. Vi har fått beskjed om at de graver ut hvis vi betaler regningen. Det er ganske betydelige summer vi snakker om, sier ordfører Mons Skrettingland i Hå kommune.

Det handler altså om både penger og tid. Og i et fylke der sporene fra fortida ligger tett, samtidig som utbyggingspresset øker, er ikke konfliktene langt unna.

– Vi ser godt at det er økonomiske oppgangstider og stor byggeaktivitet i fylket. Pågangen for å få klarlagt utbyggingsområder har vært veldig stor, sier fylkeskultursjef i Rogaland, John Gunnar Johnsen.

Har ansatt syv ekstra arkeologer

John Gunnar Johnsen

John Gunnar Johnsen er fylkeskultursjef i Rogaland.

Foto: Rogaland Fylkeskommune

For å få unna køen har fylket de siste to årene økt staben av arkeologer fra en til åtte faste ansatte. Det har hjulpet.

– Vi hadde 14 årsverk i bestilling da vi gikk inn i året. Ved å ansette faste arkeologer og noen ekstra har vi klart å få det unna. Vi har også klart å effektivisere arbeidet. Disse arkeologene har gjort en kjempejobb, sier Johnsen.

Til tross for mannskapsøkningen er ikke Hå-ordføreren fornøyd med fortgangen i prosjektene. Han mener det kan bli vel mye graving.

– Jeg synes det har blitt litt for mye. Enten vi skal bygge en sykkelsti, en skole eller et boligfelt er det stadige utgravinger. De finner alt fra stolpehull i leiren til de merkeligste ting. Jeg mener det tar overhånd, sier Skrettingland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sjuendeklassinger fra Sørbø skole i Sandnes, Heidi Wevle

Sjuendeklassinger fra Sørbø skole i Sandnes guides rundt på tomten Sørbø Hove. Her forklarer Heidi Wevle.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Loven må endres

Fylkeskultursjefen i Rogaland, John Gunnar Johnsen, forstår frustrasjonen, og har tro på tidlig dialog for å begrense problemene utgravningene fører med seg.

– Hvis en i fellesskap ser på om en kan regulere det litt annerledes, og legge veien på et litt annet sted slik at den går utenom et forminne og kanskje heller på et grøntareal, kan man unngå mye. Vi ikke opptatt av å grave mest mulig, men av at det skal tas vare på gamle skatter på skikkelig vis, sier han.

Fylkeskultursjefen er bundet av lovverket, og det må det gjøres noe med, mener ordfører Skrettingland.

– Sentrale politikere må ta et grep for å gjøre noe med dette. Det kan ikke tas vare på alt. Det er millionbeløp det er snakk om for kommunene, sier han.