Vil leie ut eneboligen til flest mulig

Gjennom flere år er en rekke bolighus i Stavanger blitt ombygd ulovlig for å gi rom for flest mulig utleieleiligheter og hybler.

Ulovlig byggevirksomhet

Byggearbeidet på dette huset er bare ett av av svært mange som er stanset de siste årene.

Foto: Ståle Frafjord

NRK har de siste ukene gjennomgått flere hundre byggesaksdokumenter fra Stavanger kommune. De viser at stadig flere aktører spekulerer i å bygge om eneboliger i sentrumsnære strøk for å tjene penger på et presset leiemarked.

Næringsdrivende ønsker å presse flest mulig leiligheter og hybler inn i sentrumsnære boliger, og hente ut mest mulig leieinntekter.

En rekke hus som er kjøpt opp, er ombygd uten søknad og ofte med uregistrert arbeidskraft. Flere av de mest aktive på markedet er gjengangere.

Stanset byggearbeid i sentrum

Bare et steinkast fra administrasjonsbygget i Stavanger kommune, der blant annet byggesaksavdelingen holder til, drev åtte rumenske og polske arbeidere senest i påsken arbeid for å totalrenovere et hus.

For fem år siden fikk huseieren avslag på å bygge om tomannsboligen til sju leiligheter. De siste ukene er kjelleren gravd ut, takpannene fjernet og et omfattende restaureringsarbeid har vært i gang.

I forrige uke troppet Arbeidstilsynet opp ved boligen. De fant fire rumenere i kjelleren og fire polske arbeidere på taket. Byggearbeidet ble stengt.

Utleiebolig

Dette er en av utleieboligene som benyttes i Stavanger og hvor både Arbeidstilsynet og byggesaksavdelingen har vært på befaring.

Foto: Ståle Frafjord

Naboer varsler om ulovlige prosjekter

NRK har vært i kontakt med en rekke kilder i forbindelse med bygge- og utleiemarkedet i Stavanger.

Byggesaksdokumentene fra Stavanger kommune viser i all hovedsak til ulovlige byggearbeider, om huseiere som tar seg til rette og som gjerne gjør bruk av uregistrert arbeidskraft. Noen oppdages som følge av varsel fra naboer og trues med dagmulkter.

Vi har snakket med både naboer, utbyggere, byggesaksavdelingen, boligkjøpere og arbeidstilsyn, og gjennomgått en rekke dokumenter i disse sakene.

– Bekymret for omfanget

En rekke av disse boligene benyttes i dag som utleieleiligheter. I sentrumsnære strøk, på Storhaug, Vestre Platå og Våland, ligger eneboliger på rekke og rad som dels leies ut som leilighetshotell, hybler eller ordinære leiligheter. Noen er seksjonert ulovlig. Hvor mange, har ingen oversikt over.

Utleiehusene florerer, det samme gjør hybelhus. Leder for Storhaug bydelsutvalg, Geir Rolandsen, er en av dem som er bekymret på bydelens vegne.

– Omfanget av utleieleiligheter er en av de store utfordringene for en bydel som er opptatt av å skape et godt bomiljø for innbyggerne, sier Rolandsen.

Arbeidsinnvandring presser markedet

Den kraftige arbeidsinnvandringen til Stavanger, spesielt fra land i Øst-Europa, har økt presset på boligmarkedet i Stavanger.

Over 5000 østeuropeere er nå registret som bosatt i Stavanger. Hvor mange uregistrerte som bor og jobber i distriktet vet ingen. Svært mange av disse bor i utleieleiligheter.

Gang på gang har Arbeidstilsynet kommet over hus og leiligheter som huser et stort antall arbeidsinnvandrere ingen visste var her.

NRK vil de nærmeste dagene presentere flere artikler om utleie- og byggevirksomheten i Stavanger.

Flere nyheter fra Rogaland