Hopp til innhold

– Flaks at liv ikke har gått tapt her

Etter flere ras på riksveg 13 i Suldal i vinter krever lokalsamfunnet den rasfarlige strekningen inn på nasjonal transportplan.

Flere ras på riksveg 13 i Suldal i vinter. Lokalsamfunnet krever de rasfarligste strekningen inn på nasjonal transportplan.

VIDEO: Per Arne Fisketjøn, sjåfør og daglig leder i Suldal Billag, kjører Rv13 ved Lovraeidet hver dag.

Per Arne Fisketjøn

Per Arne Fisketjøn, daglig leder i Suldal billag.

Foto: Eirik Waage / NRK

– Det verste scenariet er at raset treffer folk eller kjøretøy. Det skal ikke så mye til for at en kan bli truffet eller kjøre inn i steiner som ligger i veibanen, sier Per Arne Fisketjøn, sjåfør og daglig leder i Suldal Billag.

Deler av riksvei 13 i Suldal og over fylkesgrensen til Hordaland er blant de mest rasfarlige veistrekningene på hele Vestlandet.

I løpet av 2012 ble riksvei 13 stengt fem ganger mellom Røldal og Nesflaten og fire ganger mellom Sand og Erfjord. Alle gangene på grunn av ras.

– Ser ras nesten daglig

Torkel Myklebust

Torkel Myklebust, ordfører i Suldal.

Foto: Privat

For dem som kjører på veiene er små og store ras hverdagskost. Nå frykter lokalsamfunnet i Suldal at liv skal gå tapt før noe blir gjort.

– Slik er det at en nesten daglig ser at det kommer mye eller lite stein ned. Det kan vi rett og slett ikke leve med, sier ordfører i Suldal, Torkel Myklebust.

Ordføreren frykter konsekvensene dersom det ikke snart blir gjort noe med rasveien.

– Det er flaks som har gjort at det ikke har gått liv tapt på denne strekningen. De som kjører her til arbeid, og skole føler utrygghet hver eneste dag, sier han.

Ras på RV13 Suldal

Bilde fra et tidligere ras på Rv13 i Suldal.

Foto: Rune Stumo/Statens vegvesen

I 2015 skal Sandsfjord bru stå klar. Da øker trafikkmengden på veien betraktelig.

– Det betyr at det blir enda viktigere å sikre veien. Sandsfjord bru vil føre til at det blir mer trafikk på denne strekningen og et enda større behov for å sikre veien, sier Myklebust.

– Kun tunnel som holder

I slutten av november var det gjennomslag for Svotunnelen ved Tysdalsvatnet, åpning av den utbedra veien mellom Osberg og Kilane i Suldal og ikke minst første spadestikk for Ryfast. Det er fremskritt for riksvei 13, men viktige strekninger står igjen, som ved Lovraeidet i Suldal.

– Rassikring i dette området skal stå øverst på lista. Da må vi få strekningen omtalt i den nye nasjonale transportplanen, sier Myklebust.

– Blir den det må det bli gjort et skikkelig arbeid og ikke noe halvhjertet. Jeg mener ikke det er noe annet enn en tunnel som holder her, sier Fisketjøn.

Lover at rassikring blir prioritert i NTP

Geir Pollestad

Geir Pollestad, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Stortinget

– Den gode utviklingen på Rv13 skal fortsette, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad.

I forrige uke møtte han ordfører Myklebust i Suldal for å diskutere saken.

– Den nye transportplanen skal ha fortsatt fokus på rassikring, men hvilke prosjekter som skal prioriteres må vi komme tilbake til, sier han.

Han er enig i at det er tunnel som trengs på strekningen.

– Tunnel gir en stor trygghet, og det handler om hvilken trygghet man føler i hverdagen. Rassikring er et spørsmål om livskvalitet, sier Pollestad.

Rv13 ved Lovraeidet i Suldal

Rv13 ved Lovraeidet i Suldal.

Foto: Eirik Waage / NRK