– En dødslinje for norsk industri

Rødt vil stanse den nye kraftkabelen North Sea Link som går fra Suldal til Newcastle. Kabelen skal etter planen åpne i oktober.

Mímir Kristjánsson i Rødt Rogaland mener kabelen vil innebære en eksport av norsk strøm og import av utenlandske strømpriser.

Han avviser at strømkabelen også fører med seg verdifull verdiskapning:

– Tvert imot. Eksport av strøm som råvare er en dødslinje for norsk industri og verdiskapning. Vi har klart å bygge kraftkrevende industri i dette landet, som smelteverk på Karmøy og i Sauda. Og nå skal det bygges batterifabrikker flere steder. Det er mye bedre for verdens klima og norsk verdiskapning at vi beholder strømmen og bruker den til noe, framfor å sende den rett ut av landet, sier Kristjánsson.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener Norge verken har mulighet til eller er tjent med å stanse handel over utenlandskablene for å forsøke å påvirke strømprisene.

Flere nyheter fra Rogaland