– Det at pelsdyr og kyllinger dør sier ingen ting om dyrevelferden

Det går ikke an å kåre pelsdyrnæringen som en versting, mener Mattilsynet. – Det går ikke an å bruke antall avvik eller vedtak som mål for tilstanden i en næring, sier tilsynsdirektør.

Pelsdyr

Flere pelsdyrprodusenter har fått advarsler og blitt anmeldt av Mattilsynet. Nå vil flere politiske partier avvikle næringen.

Foto: NRK

Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland

Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Foto: Mattilsynet

– Omfanget av tilsyn og metodene man bruker er så forskjellige, og alt etter metode og omfang kan man få mange eller få avvik. Så det å bruke antall avvike eller vedtak som mål for tilstanden i en næring blir veldig feil, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Næringen blir ofte fremstilt som den som er dårligst på dyrehold, men ifølge Mattilsynet er det ikke rettferdig å gjøre en slik kåring.

– I en overdreven iver etter å lage statistikk så kan en miste litt fokus på enkeltindividet. Det er det enkelte individ dyrevernloven er til for, sier han.

Slaktekyllingproduksjon også kritisk

Kyllingproduksjon
Foto: Marthe Kindervaag / NRK
Kyllingproduksjon
Foto: Marthe Kindervaag/NRK
Kyllingproduksjon

16 000 kyllinger holder til i dette fjøset hos Sigurd Høyland.

Foto: Marthe Kindervaag/NRK

Pelsdyrnæringen er langt ifra den eneste næringen hvor Mattilsynet passer ekstra godt på dyrenes velferd.

I 2011 hadde Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i kyllingproduksjonen. De undersøkte 25 prosent av det totale antallet besetninger og fant alvorlige avvik i 102 av de 152 kontrollerte besetningene.

Dermed kategoriseres næringen som kritisk når det gjelder dyrevelferd med høye dødelighetstall.

– Slaktekyllingproduksjon er en intensiv og sårbar produksjon. Det gjelder også såkalt ekstensiv produksjon, som dyrehold i utmark der det er rovdyr. Det samme gjelder beitegrunnlaget for reinsdyr i deler av Finnmark, sier Fjetland.

– Det vil alltid være noen som dør

– Det som jeg ser etter når jeg går gjennom fjøset er om jeg finner noen dyr som har skavanker, eller om det er noen som ligger døde, sier kyllingprodusent Sigurd Høyland.

Han har 16000 kyllinger som skal slaktes, og driver i en av de næringene der mattilsynet er mest bekymret for dyrevelferden. I dag fant han en død kylling blant de andre i fjøset.

– Når du ser på størrelsen på den i forhold til de andre så ser det ut som at den har fått for lite vann. Det er helt naturlig. Det vil alltid være noen som dør. Det sier veldig lite om dyrevelferden, sier han.

Sigurd Høyland

Sigurd Høyland driver kyllingproduksjon på Jæren.

Foto: Marthe Kindervaag/NRK

– Pelsdyrnæringen har blitt en symbolsak

Geir Pollestad

Statssekretær Geir Pollestad (Sp).

Foto: Stortinget

Senterpartiets Geir Pollestad mener at debatten om pelsdyrnæringen er blåst ut av proporsjoner, og at det egentlig ikke er så galt.

– Vi må nok erkjenne at i alle typer dyrehold vil det finnes syke og skadde dyr. Det er et valg som samfunnet har tatt, men generaliseringen, og aksepten for å generalisere virker det som om det er kun pelsdyrnæringen er utsatt for, sier han.

Dyrevernsorganisasjoner, media og politikere har hauset opp saken, mener han.

– Pelsdyrnæringen har blitt en symbolsak for deler av dyrevernalliansen. Jeg synes for mange politikere har vært for feige når de har fått presentert uakseptable bilder fra pelsdyrnæringen. De aksepterer en premiss om at det er slik det er i hele næringen, og kommenterer ut ifra det, sier han.

NOAH: – Kan ikke hauses opp

Siri Martinsen, Noah

Siri Martinsen er veterinær og leder av Noah.

Foto: Siri Martinsen / NOAH

– Det kan ikke hauses opp at dyrene sitter i trange nettingbur på under en kvadratmeter og lider hver eneste dag. Det er alvorlig, og noe som bør få mye mer oppmerksomhet enn det det faktisk allerede får, sier Siri Martinsen leder i Noah, organisasjonen for dyrs rettigheter.

Hun er også veterinær og har skrevet en kronikk om Pelsdyrenes skjebneår.

– Jeg synes det er legitimt at pelsdyrnæringen får oppmerksomhet nå når det er regjeringsforhandlinger om akkurat pelsdyrenes fremtid. Det er problemer innenfor mange næringer. Dyr har behov som de ikke får tilfredsstilt, og det er man nødt til å adressere i alle næringer, sier hun.

– Mellom ti og tjue av 16 000 dør hver dag

De som driver med dyrehold mener likevel at det er naturlig at noen dyr dør eller blir skadet.

– Hvis jeg kun finner en død av disse 16 000 kyllingene er det veldig bra. Snittet er på mellom ti og tjue dyr. Det varierer fra dag til dag, sier Sigurd Høyland.

– En kan ikke si at dyrevelferden er dårlig fordi en finner døde dyr i produksjonen. Det er en gitt naturlig dødelighet. Det vil alltid være noen som dør, og det sier veldig lite om dyrevelferden, legger han til.

Mink

Mattilsynet forsvarer pelsdyrnæringen og mener at antall avvik ikke kan være grunnlaget for en tilstandsrapport.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK