Hopp til innhold

196 beslag i storaksjon mot ulovlig hummerfiske flere steder i landet

Årets hummerfiske startet 1. oktober. Flere falt likevel for fristelsen til å tjuvstarte. Det har en storaksjon mot ulovlig hummerfiske avdekket.

Beslag av ti hummere i samleteine i Rogaland

Storaksjon før hummerfisket åpnet 1. oktober avslørte svært mange lovbrudd. Disse ti hummerne ble funnet i en samleteine i Rogaland før helgen.

Foto: Fiskeridirektoratet

Storaksjon før hummerfisket åpnet 1. oktober avslørte svært mange lovbrudd. Disse ti hummerne ble funnet i en samleteine i Rogaland før helgen.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Vi beslagla blant annet ei samleteine med ti hummere i, og i tillegg ei samleteine med en hummer i der eieren er kjent, sier seniorinspektør i Fiskeridirektoratet, region Sør, Nils Johan Stonghagen.

Uken før hummerfisket åpnet 1. oktober klokken 08 gjennomførte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Politiet, Kystvakten (KV), Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn (SNO) flere kontroller langs kysten. Fra Egersund i sør til Florø i nord, og i tillegg i Oslofjorden.

Aksjonen før fisket åpnet avslørte svært mange lovbrudd. Til sammen ble det beslaglagt 196 redskaper, de fleste av disse hummerteiner.

Fant teine før 08 lørdag

75 av dem var i Rogaland. I tillegg til å beslaglegge ulovlig redskap, ble det gitt 53 advarsler for mindre alvorlige regelbrudd.

– Mesteparten av beslagene dreier seg om feil fluktåpning, dårlig eller ingen merking og i noen tilfeller mangel på innmontert råtnetråd, sier Stonghagen.

De var også ute 1. oktober før klokken 08 fant en teine som ble beslaglagt.

– Den var satt før lovlig fangsttid, sier Stonghagen.

Resultatet fra kontrollen i Oslofjorden er ennå ikke klare.

Kan få relativt store bøter

Også lenger nord på Vestlandskysten ble det gjennomført aksjon. Denne dekket et område fra helt sør i Vestland fylke til området sør for Bergen.

Her ble det beslaglagt 121 redskaper, det meste teiner, noen få ruser og fire samleteiner. Totalt ble det innlevert 54 anmeldelser med både kjent og ukjent eier.

I tilfeller der eieren er kjent, vil det kunne vanke relativt store bøter. Totalt var det altså beslaglagt 196 ulovlige redskaper i dagene før hummerfisket åpnet.

Seniorinspektør Rudi Iden fører beslag i kontrollsystemet

Seniorinspektør Rudi Iden fører beslag i kontrollsystemet.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Mesteparten av beslagene dreier seg om feil fluktåpning, dårlig eller ingen merking og i noen tilfeller mangel på innmontert råtnetråd, sier Stonghagen.

Direktoratet mener folk stort sett er flinke til å merke redskapene sine, men ser regelbrudd på for små fluktåpninger. Når hummerfiske er lov, kan en ha teiner med 60 millimeter åpning. Mange lager mindre åpninger i teinene sine før fisket offisielt er i gang.

Kontroll i fredingsområder

Etter at hummerfisket åpnet 1. oktober gjennomførte Fiskeridirektoratet kontroll i flere fredingsområder for hummer i Sognefjorden. Det var ikke gjort beslag i noen av fredingsområdene.

Hummer

Det ble ikke funnet teiner innenfor fredningsområdene for hummer i Sognefjorden.

Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

– Det ser ut til at folk har god kontroll på regelverket. Vi fant noen teiner helt på grensen til fredingsområdene, men ingen innenfor. Generelt er folk flinke til å følge regelverket, spesielt etter at fisket er åpnet. Men det er alltid noen som bevisst eller ubevisst ikke har orden på verken utstyr eller regelverk, sier Rudi Iden, seniorinspektør i Fiskeridirektoratet region Vest.