NRK Meny
Normal

Vil ha tegnedugnad for nytt sykkelveinett

For å finne ut hvor folk savner sykkelfelt mest, lanserer Statens veivesen og Oslo kommune en kartløsning på nett. Der kan du selv tegn inn hvor du vil ha bygd nytt sykkelfelt.

Slik vil kommunen at du skal tegne opp hvor du sykler

SYKKELVANER: For å finne ut av hvor folk sykler i dag har Oslo kommune laget et interaktivt kart der du kan tegne opp dine sykkelruter. Denne informasjonen vil kommunen bruke til å forbedre sykkelveinettet i Oslo.

Foto: NRK/Oslo kommune

Truels Zeiner-Henriksen

Truels Zeiner-Henriksen er misfornøyd med sykkelveiene i Oslo sentrum.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Flere av syklistene i Oslo i dag var klare på at sykkelnettet i hovedstaden kunne vært bedre.

– Det er liten plass og man blir klemt inn mellom trikkeskinnene, så jeg sykler med nervene i høyspenn, sier Truels Zeiner-Henriksen.

– Det kan absolutt bli bedre, ikke minst bredere sykkelfelt i sentrum, sier Jostein Håvaldsrud.

Statens veivesen og Oslo kommune ønsker å forbedre sykkelveinettet i Oslo, og har derfor laget et kartløsning på nett der folk kan merke av hvor de sykler. Slik vil kommunen skreddersy veinettet etter syklistenes ønsker.

– Vi trenger å prioritere syklister tydeligere i trafikken og da vil jeg gjerne høre med folk hvor skoen trykker og hva vi kan gjøre bedre, sier samferdselsbyråd Guri Melby (V).

– Svikter syklistene

Samferdselsbyråd Guri Melby

Samferdselsbyråd Guri Melby

Foto: Terje Haugnes / NRK

Hun mener syklistene er taperne i forslaget til statsbudsjett, som regjeringen presenterte i dag.

– Regjeringen har sviktet syklistene. En tilskuddspott på 10 millioner er nærmest en hån mot kommuner som forsøker å fart på sykkelsatsingen, sier Melby.

Byråden mener at utbyggingen i Oslo vil ta lengre tid hvis ikke budsjettforhandlingene fører frem.

– Interessen for sykling er stor, og i Oslo skal vi doble sykkelandelen fra 8 til 16 prosent for å få ned klimagassutslipp og redusere luftforurensning i byen. Det lar seg ikke gjøre dersom ikke staten stiller opp med større midler til bygging av sykkelvei, sier Melby.

– Vil bli en av Europas beste sykkelbyer

Likevel vil byråden at du går inn på denne nettsiden, og tegner inn hvor du savner sykkelveier. Svarene vil de bruke til en ny sykkelveiplan, som skal bli ferdig til våren.

– Jeg mener det er mer demokratisk når vi får innspill fra folk enn om det bare er byråkrater som sitter og tegner opp disse kartene, sier Melby.

I planleggingen av det nyte sykkelveinettet har kommunen også hentet inn erfaringer fra andre byer og land som har lyktes med sin sykkelsatsing.

– Jeg vil at Oslo skal bli en av Europas beste sykkelbyer, sier byråden bestemt.