NRK Meny
Normal

Oslo hemmeligholder sykehjemsbemanning

I dag får ikke pårørende vite hvor mange ansatte som jobber ved sykehjemsavdelingene i Oslo. Etter at det borgerlige flertallet i Oslo stemte ned et slikt forslag i fjor høst, vil opposisjonen ta opp kampen på nytt.

Frode Rise med moren

BETALER SELV: Frode Rise betaler 7000 kroner dagen for at en privat sykepleier skal se til hans 91 år gamle mor om natten.

Foto: Ellen Omland / NRK

Bjørnar Moxnes

Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

– Gamle plages inn i døden i Norge. Det er ingen som bevisst ønsker det, men det er en konsekvens av hvordan vi driver dette, sier Frode Rise.

I forrige uke fortalte NRK Rises historie der han betaler 7000 kroner dagen for å få en privat sykepleier til å passe på moren om natta på Risenga sykehjem i Bærum. Han mener nemlig den 91 år gamle moren må ha mer tilsyn og stell enn det sykehjemmet kan gi.

Mens det i Bærum er åpenhet om bemanningen på sykehjem er det ikke tilfelle i Oslo. Leder i partiet Rødt. Bjørnar Moxnes, reagerer på dagens ordning.

– Det som avgjør kvaliteten på tilbudet er hvor mange som er på jobb, om det er flere der om natten eller hvor mange det er på hver enkelt post. At denne informasjonen skal være hemmelig synes jeg er riv ruskende galt, sier Moxnes.

– Problematisk

I fjor høst stemte nemlig det borgerlige flertallet ned et forslag fra SV om åpenhet rundt sykehjemsbemanningen.

Opposisjonen ønsket at pårørende skal få vite hvor mange som jobber ved ulike avdelinger og hvordan vaktskiftene er organisert.

Moxnes mener man i dag får for lite informasjon om organiseringen fordi de borgerlige har kommersialisert eldreomsorgen.

– Så lenge det er hemmelig, vil du som pårørende ikke vite nok om kvaliteten på tilbudet. Det er problematisk at pårørende og brukere blir avskåret fra kanskje den viktigste informasjonen som kan si noe om dette.

– Har konkurransemessig betydning

Ola Kvisgaard

Høyres fraksjonsleder, Ola Kvisgaard, i helse- og sosialkomiteen.

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Det borgerlige flertallet på sin side, sier de er for at pårørende kan få vite hvor mange som jobber ved et sykehjem, men ikke ved hver avdeling eller post.

De mener det er meningsløst og påpeker også at informasjonen er av konkurransemessig betydning.

– Det er gjort en juridisk vurdering at dette som viser at det er brudd på lov om offentlige anskaffelser. Da vil vi bli stevnet inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og kan både få erstatningsansvar og straffansvar. Det ønsker vi selvfølgelig ikke, sier Høyres fraksjonsleder, Ola Kvisgaard, i helse- og sosialkomiteen.