Oslotrikkene blant de dyreste i Europa

Trikkene i Oslo har tre til fire ganger så høy vedlikeholdskostnad som andre trikkebyer i Europa. I en ny rapport fra Ruter blir det foreslått å skrote alle trikkene.

Trikk

«Italiatrikkene» på reparasjon i trikkestallen.

Foto: Vålberg Saugstad / NRK

I en ny rapport fra Ruter som skal kartlegge mulighetene for en ny trikkepark sies det at vedlikeholdskostnadene for trikkene i Oslo er tre til fire ganger så dyre som andre steder i Europa.

Denne uken ble det kjent at nesten halvparten av Oslos trikker måtte inn til reparasjon grunnet rustskader og andre problemer. Mange reisende må belage seg på å ta buss for trikk i lengre tid.

Oslotrikken er nå i kontakt med det italienske firmaet som leverer trikkene, for å finne en løsning på problemet. Men det vil ta lang tid før trikkene er tilbake i ordinær drift.

Saken fortsetter under tabellen.

Vedlikeholdskostnader Europa

By

Euro/vognkm32

Leverandør

Inneholder ikke kostnader relatert til

Göteborg

2.26-2.32

Intern

Utvendig renhold, vandalisme,
kollisjoner/avsporinger,
overheadkostnader,

Edinburgh

1.15-1.30

Vognleverandør

Renhold, vandalisme,
kollisjoner/avsporinger, leie av
verksted

Dublin

1.13-1.78

Vognleverandør

Vandalisme, kollisjoner/
avsporinger

Bergen

1.3

Vognleverandør

Renhold, vandalisme,
kollisjoner/avsporinger

Oslo

3.2

Intern

Finanskostnader, avskrivinger,
renhold, vandalisme,
kollisjoner/avsporinger,
renhold/rangering, garantiarbeider

Kilde: Ruter/Konseptutvalgutredning for nye trikker.

I Gøteborg sliter de også med høye vedlikeholdskostnader. De har også Italienske trikker, og har i likhet med Oslo flere inne til reparasjon.

I rapporten blir det foreslått å fase ut italiatrikkene tidligere enn nødvendig. Til tross for at de skal ha en levetid i nesten tjue år til.

Vil skrote alt

Hanne Bertnes Norli

Utviklingsdirektør i Ruter, Hanne bertnes Norli.

Foto: Martin Parker / NRK

– Vi vil bytte ut trikkene med «hyllevare» trikker, altså trikker som er prøvd før. Hvis vi skal ha trikker som skal vare lenge må vi ha noen vi vet fungerer, presiserer Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør i Ruter.

I den nye rapporten er det tre hovedforslag for en oppgradert trikkepark:

  1. Erstatte de eldste trikkene med trikker tilpasset dagens skinner
  2. Erstatte de eldste trikkene med såkalte «standardtrikker».
  3. Erstatte hele trikkeparken med «standardtrikk»

Blant disse er det alternativ tre som er anbefalt. Rapporten vil skrote Oslos 72 trikker, og kjøpe 98 nye.

– Det har vært mye avvik i trikkeavgangene den siste tiden, og nå er det på tide og sørge for at også trikken bærer sin del av trafikkutviklingen, sier Bertnes Norli.

– Dette vil vi og

Ola Elvestuen (V)

Miljøbyråd Ola Elvestuen (V).

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Miljøbyråd Ola Elvestuen (V) stiller seg veldig positivt til forslaget fra Ruter.

– Dette forslaget til Ruter om å skifte ut alle trikkene er noe som byrådet også har ønsket tidligere, forteller Elvestuen.

  • Hva synes du? Kommenter nederst!

Kommunen har satt av 1.7 milliarder kroner til å oppgradere trikken, men en fornying vil koste 2.3 milliarder kroner. En budsjettsprekk på 600 millioner.

– Nå må vi først gå grundig gjennom rapporten selv, og så skal vi komme tilbake til kostnadene, sier Elvestuen til NRK.

Må også oppgradere infrastrukturen

Infrastrukturen må også tilpasses. 3 kilometer spor må bygges om for å gi tilstrekkelig sporavstand, 48 plattformer må sages for å unngå for liten avstand til vogn og 17 fortau må også justeres på grunn av avstanden til vogn.

– Det er viktig å presisere at det allerede må gjøres noe med skinnene i byen. Vi har et enormt etterslep på oppgradering av infrastrukturen, sier Bertnes Norli.

Det er ventet en stor befolkningsvekst de neste tjue årene og trikken må nesten doble avgangene sine for å holde tritt med folketallet.

– Vi kan ikke ha trikker i Oslo hvis ikke det skal gjøres noe med skinnegangen, og den kostnaden og de tiltakene koster uansett, presiserer hun.