NRK Meny
Normal

Varsler erstatningskrav etter overgrepsdom

I en årrekke ble de tre guttene fra Romerike utsatt for seksuelle overgrep av foreldrene. Nå vil de trolig stille det kommunale hjelpeapparatet til ansvar i en sivil prosess.

Rettstegning Øvre Romerike

ANKET: Ekteparet ble i Øvre Romerike dømt til 17 års fengsel, men anket dommen. De har hele tiden nektet straffskyld.

Foto: NRK

Mest sannsynlig kommer det et betydelig erstatningskrav fra de tre guttene, men hvordan og i hvilken størrelsesorden er det for tidlig å si noe om, ifølge bistandsadvokat Gunhild Lærum.

Småbrødrene på åtte og ni år og deres 18 år gamle halvbror ble i Eidsivating lagmannsrett fredag tilkjent en rekordhøy oppreisningserstatning fra foreldrene på 900.000 kroner hver, tilsammen 2,7 millioner kroner.

Mannen (30) som er far til parets to yngste sønner ble dømt til 17 år i fengsel. Kvinnen (41), som i tillegg til de yngste sønnene har et barn fra et tidligere ekteskap, ble dømt til 18 år i fengsel.

Nå må det kommunale hjelpeapparatet stilles til ansvar, mener Lærum. Hun tenker først og fremst på barnevernet, som i en årrekke hadde kontakt med familien, men som aldri oppdaget eller undersøkte om det forekom seksuelle overgrep.

– Denne saken er ikke over. Vi må se på kommunenes rolle. Det kan bli aktuelt å kreve menerstatning og erstatning for tap av framtidig inntekt, men det er altfor tidlig å konkretisere dette nå, sier bistandsadvokaten til NTB.

«Verste ved en norsk domstol»

Ekteparet er tidligere dømt til 17 års fengsel i Øvre Romerike tingrett. I den forbindelse omtalte aktor Peter Andre Johansen saken som «den verste overgrepssaken som har blitt behandlet ved en norsk domstol».

Lærum uttalte etter dommen i Eidsivating lagmannsrett at den høye oppreisningssummen er «en historisk avgjørelse».

– Det er den høyeste oppreisningserstatningen som er gitt i Norge i noen gang i en sedelighetssak, så det er jeg veldig fornøyd med. Det er en historisk avgjørelse på mange måter. Det er veldig riktig, slik jeg ser det, for det kan ikke bli mer alvorlig enn det disse barna har opplevd i en årrekke, sier Lærum, og legger til:

– Dette er den mest alvorlige sedelighetssaken som er ført for retten i Norge, og en banebrytende dom. Det har vært en belastning for alle involverte, også for oss som er profesjonelle. Da kan man tenke seg hvordan det har vært for barna å leve med dette.

Alvorlige diagnoser

Tidligere har barna i Alvdal- og Gjerdrum-sakene fått erstatningsbeløp på flere millioner kroner som følge av at flere kommuner har erkjent at de sviktet sine oppgaver.

Nå ligger det an til en tilsvarende prosess for de tre brødrene etter at psykiatere har diagnostisert alle tre med reaktiv tilknytningsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse.

De er ifølge dommen fredag blitt utsatt for årelange og svært grove seksuelle overgrep og har måttet utstå vold, trusler og fysiske avstraffelser nær sagt hele livet.

Resultatet er, ifølge psykiaterne som har undersøkt de to minste guttene, skader som går lengre enn alle skalaer, slik aktor formulerte det i sin prosedyre da saken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett første gang. I rapporten til psykiaterne heter det seg at guttene har fått ødelagt personlighetsgrunnmuren, og at de ser verden gjennom overgrepsbilder.

Flyttet hyppig

Den lille familien flyttet på 2000-tallet hyppig mellom forskjellige kommuner, hovedsakelig i Akershus, og har hatt kontakt med barnevernet i minst tre av dem.

Mens overgrepene ifølge lagmannsrettsdommen startet for de minste guttenes del i 2006 og 2007, var det ikke før etter at de var tvangsplassert i fosterhjem i 2011 at konkrete mistanker om seksuelle overgrep dukket opp. For storebroren startet overgrepene i 2002, da den nå domfelte moren bodde i Harstad, og fortsatte da stefaren kom inn bildet og de tre flyttet til Romerike.

I tingrettsdommen fra i fjor går det fram at det på grunn av mange bekymringsmeldinger om omsorgssvikt, førte til at ingen så etter spor av seksuelt misbruk i tillegg. Bistandsadvokaten mener de som hadde daglig kontakt med de små guttene, burde ha reagert før.