17 og 18 års fengsel for overgrep mot barn

Et ektepar fra Romerike er dømt til 17 og 18 års fengsel for grove overgrep mot sine to sønner og kvinnens eldre sønn. Ekteparets forsvarere sier til NRK at de vil anke saken til Høyesterett.

Rettstegning Øvre Romerike

Ekteparet ble i Øvre Romerike dømt til 17 års fengsel, men anket dommen. De har hele tiden nektet straffskyld.

Foto: NRK

Ifølge Aftenposten må ekteparet betale 900.000 kroner i oppreisning til hvert av barna, til sammen 2,7 millioner kroner. Avisa skriver at dette trolig er den største oppreisningssummen som er tilkjent til nå i en norsk rett for seksuelle overgrep.

Mannen (30) som er far til parets to yngste sønner er dømt til 17 år i fengsel. Kvinnen (41), som i tillegg til de yngste sønnene har et barn fra et tidligere ekteskap, er dømt til 18 år i fengsel.

Forsvarer Unni Fries, som representerer den 30 år gamle mannen har akkurat fått oversendt dommen på e-post når NRK ringer. Fries sier i en kort kommentar at dommen vil bli anket til Høyesterett.

– Vi kan bare si ganske kort at våre klienter er skuffet over dommen, og den vil bli anket, sier Fries til NRK, og presiserer at anken vil gjelde saksbehandlingsfeil.

En anke til Høyesterett kan ikke gjelde feil vedrørende bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, men saksbehandling, lovvanvendelse og straffutmåling.

– Lettet over å ha blitt trodd

Gunhild Lærum er bistandsadvokat for de tre barna. Hun sier barna er lettet over at ekteparet er nå er dømt.

– De er lettet over å ha blitt hørt, og over å ha blitt trodd. Dette er et langt lerret som har blitt bleket. Jeg snakket med den eldste klienten min (18 år), og han er beveget. Tårene renner, og han er veldig, veldig glad for at et punktum kan settes i denne saken, sier Lærum.

Hun kaller den høye oppreisningssummen «en historisk avgjørelse».

– Det er den høyeste oppreisningserstatningen som er gitt i Norge i noen gang i en sedelighetssak, så det er jeg veldig fornøyd med. Det er en historisk avgjørelse på mange måter. Det er veldig riktig, slik jeg ser det, for det kan ikke bli mer alvorlig enn det disse barna har opplevd i en årrekke, sier Lærum, og legger til:

– Dette er den mest alvorlige sedelighetssaken som er ført for retten i Norge, og en banebrytende dom. Det har vært en belastning for alle involverte, også for oss som er profesjonelle. Da kan man tenke seg hvordan det har vært for barna å leve med dette.

«Verste ved en norsk domstol»

Ekteparet er tidligere dømt til 17 års fengsel i Øvre Romerike tingrett. I den forbindelse omtalte aktor Peter Andre Johansen saken som «den verste overgrepssaken som har blitt behandlet ved en norsk domstol».

Ekteparet anket dommen til lagmannsretten, der de tidligere i år ble funnet skyldige av juryen. Fagdommerne valgte imidlertid å sette kjennelsen til side, og det er dermed andre gang saken har blitt behandlet i Eidsivating lagmannsrett.

Det foreligger ikke tekniske bevis eller direkte vitneobservasjoner til overgrepene, og aktors viktigste bevis har dermed vært forklaringene fra de tre barna. I tingretten og den første runden i lagmannsretten ble barnas forklaring kun lagt fram i form av videoavør.

Aktor: Fornøyd med dommen

I den siste runden i lagmannsretten valgte imidlertid den eldste sønnen å selv innta vitneboksen for å vitne mot moren og stefaren. Aktor Peter Andre Johansen har ikke rukket å lese dommen ennå, men sier til NRK at han er fornøyd med resultatet.

– Det jeg kan si er at påtalemundigheten er fornøyd med resultatet, både når det gjelder at det ble domfellelse på alle punkter, og når det gjelder straffutmåling, sier Johansen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 19 års fengsel for både moren og faren i sin avslutningsprosedyre. Johansen sier han må lese dommen før han kan kommentere straffutmåligen nærmere.

– Alt i alt er vi fornøyde også med straffutmålingen, selv om den ikke er like streng som den påstanden vi la ned, sier Johansen til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger