Solgte bombekjemikalier til Breivik - nå satser nettbutikken i Norge igjen

Den polske nettforhandleren Keten, som solgte kjemikalier til Anders Behring Breivik, retter seg direkte mot norske kunder på sine nye nettsider. Frem til en ny lov gjør at stoffene blir ulovlige, kan de selge varer som i verste fall kan brukes til å lage bomber.

Keten

SLIK SER DE NYE NETTSIDENE UT: Kjemiforhandleren Keten skriver blant annet på norsk til sine kunder.

Foto: Hanna Seferowicz

– Det er del stoffer som jeg lurer på hvorfor de selger her, sier kjemiprofessor Einar Uggerud undrende.

NRK har bedt professoren i kjemi om å vurdere utvalget til den polske nettsiden Keten, som selger kjemikalier på nett. Det er tre og et halvt år siden nettforhandleren ble verdenskjent i pressen fordi det kom frem at firmaet solgte bombekjemikalier til Anders Behring Breivik.

Nettbutikken har ligget lavt i Norge siden terrorangrepet, men nylig har de fått en ny nettside, der de blant annet henvender seg til kunder på norsk. Det er denne nettsiden som nå sees nærmere på i kjemibygget på Blindern i Oslo.

– De har mange perklorater her, som er stoffer som vil bli forbudt i Norge om ikke lenge. Det er også ulike former for aluminiumspulver. Det som slår meg er at mange av disse stoffene selges i store forpakninger. 50 kg. Hvorfor, spør Einar Uggerud.

prøvebombe

PRØVEBOMBE: Slik så politiets prøvebombe ut da de bygget den etter Breiviks anvisninger.

Foto: Politiet

Han setter også spørsmålstegn ved de etiske standardene til dette firmaet.

– Dette firmaet burde jo være veldig oppmerksom på det som har skjedd etter 22. juli. De burde forstått hvilken rolle de spilte, sier Einar Uggerud.

– Ikke bra å selge til privatpersoner

Han får støtte av kjemiprofessor Leiv K. Sydnes i Bergen, som også reagerer på at siden henvender seg direkte til norske kjøpere.

– Her er det etter mitt syn en veldig tvilsom virksomhet som må følges nøye. De tilbyr mange kjemikalier, som er av den litt mer farlige sorten enn de du finner hos andre kjemikaliefirmaer. Hvis de selger dette til enkeltpersoner, er ikke det bra i det hele tatt, sier Sydnes.

Sydnes påpeker at seriøse norske kjemikalieforhandlere har en streng praksis, og at de ikke selger slike stoffer til privatpersoner i dag på grunn etiske standarder.

– Hvis man vil kjøpe noe som privatperson hos kjemikaliefirmaer i Norge, så må man dokumentere hva man skal det bruke det til. Man må også vise at man har rett og kompetanse til å bruke det, sier han.

Les også: Vil ha rapportering ved kjøp av bombekjemikaliar

Einar Uggerud

– ETISK BETENKELIG: Professor i kjemi, Einar Uggerud, setter spørsmålstegn ved etikken til kjemiforhandleren Keten, når han ser på nettsidene til selskapet som solgte kjemikalier til Anders Behring Breivik.

Foto: Hanna Seferowic
Diskuterer kjøp hos Keten på nett

I 2011 kom det frem at Anders Behring Breivik handlet hos den polske kjemikeren Lukasz Mikus, som eier firmaet Keten. Terroristen bestilte 300 gram natriumnitrat, og 150 kg aluminiumspulver. Breiviks handel førte til at han ble rapportert inn til Politiets sikkerhetstjeneste, på grunn av antiterrorsamarbeidet Global Shield. PST foretok seg ikke noe med disse opplysningene.

Selskapet Keten hadde før dette i årevis solgt kjemikalier til pyromiljøer i Norge som liker å lage ulovlige fyrverkeri og bomber, men som ikke har til hensikt å skade mennesker.

I det siste har det vært flere diskusjoner på ulike nettforum mellom privatpersoner som skriver at de har fått pakker med kjemiske stoffer fra Keten og andre utenlandske nettbutikker. Blant annet nevnes det at flere har fått tilsendt flere kg kaliumnitrat fra Polen. Kaliumnitrat er et salt som kan brukes som oksidasjonsmiddel i noen typer sprengstoff og pyrotekniske blandinger. Stoffet er ikke ulovlig i Norge, men slike innkjøp skal etter planen overvåkes nøye når en ny forskrift skal tre i kraft i år.

Strengere i Europa enn i Norge

– Internetthandel med kjemikalier er absolutt en av de største utfordringene vi har, sier Siri Hagehaugen som er avdelingsleder for eksplosiv sikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Siri Hagehaugen

– VANSKELIGERE MED NYE REGLER. Siri Hagehaugen, avdelingsleder i Direktoratet for Samfunssikkerhet og beredskap håper en ny forskrift vil gjøre det vanskeligere for å privatpersoner å handle bombekjemikalier på nett.

Foto: DSB

I oktober sendte DSB ut en ny forskrift om håndtering av bombekjemikalier for eksplosiver. Formålet er å begrense tilgangen til stoffer og stoffblandinger som kan misbrukes til å lage hjemmelagde bomber. EU-landene innførte disse reglene i september i fjor, men siden Norge er et EØS-land, har det tatt lengre tid her.

Direktoratet håper forskriften vil bli behandlet på Stortinget i februar, og at regelverket vil gjelde i Norge fra i sommer.

Da vil flere stoffer (se faktaboks) blir helt forbudt for enkeltpersoner å kjøpe og eie i Norge. En annen gruppe stoffer vil underlegges strenge regler for rapportering av mistenkelige transaksjoner. Nesten samtlige av disse kjemikaliene tilbys i dag hos nettforhandleren Keten.

Opplever dere at mange benytter seg av muligheten til å hamstre inn stoffer som snart skal bli ulovlige?

Det har vi ikke grunnlag for å si. Vi vet derimot at enkelte benytter seg av å kjøpe stoffer som de bruker til å lage ulovlige pyrotekniske varer, forklarer hun.

Hun understreker at firmaet Keten per i dag har lov til å selge kjemikaliene i Norge, men at det er ulovlig å sette disse sammen til pyrotekniske artikler, fyrverkeri eller andre eksplosiver.

– Selv om forordningen og forbudet for privatpersoner ikke har trådt i kraft enda, så er det kontrollmekanismer som følger med, og vi oppfordrer til årvåkenhet, ved å melde inn mistenkelige transaksjoner til Kripos, sier Siri Hagehaugen fra DSB.

Breiviks blandeområde

BLANDEOMRÅDET: Breiviks eget bilde av blandeområdet i loven på Vålstua.

Kripos sier de har mottatt få bekymringsmeldinger av denne typen, og at de fleste de har fått kommer fra Tollvesenet, som oppdager kjemikalier i kjøp via postforsendelser. Kripos ønsker ikke å si om nettforhandleren Keten eller andre utenlandske nettbutikker selv har rapportert mistenkelige transaksjoner til dem.

– Hvor god kontroll føler dere at dere har over kjemikalier som selges på nett?

– Dette er et uoversiktlig marked som vi ikke har kartlagt, men vi er oppmerksom på tilgjengeligheten og muligheten for å skaffe kjemikalier, skriver Axel Wilhelm Due som jobber som rådgiver i Kripos, i en e-post til NRK.

Les også: Alt om 22- juli-rettssaken

– Synd at enkelte bruker kjemi ulovlig

NRK har gjentatte ganger prøvd å kontakte Lukasz Mikus som eier kjemiforetaket Keten, i den polske byen Wroclaw. Han svarer ikke på våre henvendelser.

På de nye nettsidene skriver Keten at de selger båder til firmaer og privatpersoner. Til norske kunder poengterer han at han ikke får sendt forsendelser via posten i Norge, og at han derfor benytter et budfirma på forsendelsene sine.

Han skriver også følgende: "Vi synes det er synd at enkelte bruker kjemi på en ulovlig måte, og dermed ødelegger kjemikeres rykte. Vi forakter også narkotika!"