NRK Meny
Normal

Skrinlegger trolig veiplaner

Hvem skal ut? Røatunnelen? Mosseveitunnelen? E6-lokket i Groruddalen? Eller noen helt andre?

Det nye veisystemet skal stå ferdig i 2013

Utbyggingplanene for veiene ved Økern er i ferd med å realiseres, men andre planlagte utbygginger kan bli lagt bort.

Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen/Vianova.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Noen av prosjektene i den opprinnelige Oslopakke 3 er kanskje ikke lenger liv laga. Nå starter arbeidet med å finne ut hvilke.

Bakgrunnen er gapet mellom inntekter og utgifter i den store vei- og kollektivpakka for Oslo og Akershus. Ingen vet i dag hvor stort gapet er, men vi snakker om flere titalls milliarder kroner.

Flere bommer?

Nylig ble en tverrpolitisk referansegruppe enige om å utrede mulige tiltak både for å øke inntektene og redusere kostnadene. Den største inntektskilden i Oslopakke 3 er bompenger. Derfor skal det utredes både dyrere bompassering, flere bommer og å la bommene stå lenger enn til 2027, da de etter planen skal ned.

Bilister kan få bomsjokk

– Prosessen må starte ved at vi går gjennom hele prosjektporteføljen og vurderer om det er prosjekter som enten må kuttes ut eller reduseres.

Det sier Rune Gerhardsen, mangeårig gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre og en av arkitektene bak Oslopakke 3.

Først når vi har kostnadsbildet på bordet, er vi i stand til å lage den miksen av inntektstiltak som vi gi den beste løsningen, sier Gerhardsen.

En annen sentral aktør i arbeidet med Oslopakke 3 er fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad (H). Han bekrefter at prosjekter trolig må ut.

– Vi må analyse effekten av det ene prosjektet opp mot det andre og se om alle fortsatt er liv laga, sier Jegstad.

SV vil ta ut E18

Hvem som skal ut, blir et stridstema i tiden som kommer. Kun SV har så langt tonet flagg. Oslo SV har et partivedtak om å skrinlegge ny E18 vestover fra Oslo så nær som tunnelen forbi Sandvika, Mosseveitunnelen og Røatunnelen. Partiet vil også kutte ut et foreløpig noe vagt tunnelprosjekt mellom Bjørvika og Økern.

Nils Aage Jegstad vil ikke være så konkret.

– Oslopakke 3 ble til som "største felles multiplum" der alle fikk sine ønsker inn i pakka. Vi må nå se om det kanskje er prosjekter som handler mer om lokal byfornyelse enn samferdselsutbygging som dermed ikke hører hjemme der.

Her er de største prosjektene i Oslopakke 3:

Oslo:

 • Oppgradering av Fellestunnelen (T-bane)
 • Lørensvingen (T-bane)
 • Homansbyen stasjon (T-bane)
 • E18 Bjørvika
 • E18 kryss Sydhavna
 • Ring 3 Sinsen - Ulven
 • Fossumdiagonalen
 • Rv.160 Røatunnelen
 • Rv.163 Bjørvika - Økern
 • Rv.150 Nydalskrysset
 • E18 Framnes - Lysaker
 • E6 Manglerudtunnelen
 • E18 Mosseveitunnelen
 • E6-lokk Groruddalen

Akershus:

 • Fornebubanen
 • Baneforlengelse til Ahus
 • Kolsåsbanen
 • E18 Vestkorridoren
 • Rv.4 Nittedal
 • Rv.152 Follo
 • Rv.156 Nesodden
 • Rv.22 Lillestrøm - Fetsund
 • Rv.120 utenom Skedsmokorset