NRK Meny
Normal

- Ungdom hører ikke hjemme på en voksenavdeling

Pasient- og brukerombudet er bekymret for at ungdom med alvorlige psykiske problemer ikke får god nok hjelp i Oslo. Tre ungdommer har blitt flyttet til voksenpsykiatrien fordi ungdomsavdelingen har vært overfull.

Anne-Lise Kristensen

Pasient- og brukerombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen mener OUS må ruste opp tilbudet for ungdom med flere plasser.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

12. februar var det så mange som trengte akutt psykisk hjelp i Oslo at Akuttenheten for ungdom måtte stenge dørene.

– Jeg måtte etter råd fra mine ansatte og vernetjenesten si at vi ikke kunne ta imot flere. Inntaksstoppen varte et døgn, sier Trude Fixdal, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus.

– Hvordan er det som leder å måtte ta en slik avgjørelse?

– Jeg håper at jeg aldri må gjøre det igjen, sier Trude Fixdal.

I januar hadde Akuttenheten for ungdom overbelegg på 76 prosent. Kapasiteten har vært sprengt i flere måneder, og siden november har tre ungdommer over 16 år blitt flyttet til behandling i voksenpsykiatrien.

Blant dem 16 år gamle Sara, som beskriver hennes første møte med avdelingen som et mareritt.

UPA-OUS

Det er i dette byget i Sognsveien i Oslo at ungdom med alvorlige psykiske problemer får hjelp. Her har det til nå vært fem akutte plasser, og seks intermediærplasser for ungdom, men behovet har vært veldig mye større.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Skremmende for ungdom

Det er ansatte ved avdelingen som har slått alarm og varslet både NRK og Pasientombudet. De frykter behandlingstilbudet ungdom får er uforsvarlig.

– Barn og unge har ingenting på en voksenavdeling å gjøre, sier Anne-Lise Kristensen, pasientombud.

Hun har sendt et bekymringsbrev til Fylkesmannen og ledelsen ved sykehuset.

– Hvorfor bør ikke ungdom sendes til voksenpsykiatrien?

– De ansatte forteller oss er at det er et store forskjeller i behandlingsregimet. I tillegg er det ganske skremmende for en ungdom som sliter psykisk å komme inn på en avdeling med voksne mennesker med tunge psykiske lidelser, sier Kristensen.

Åpner flere plasser

Marit Bjartveit

Marit Bjartveit, klinikkleder for klinikk for psykisk helse og avhengighet sier at det nå er opprettet to ekstra døgnplasser for ungdom med alvorlige psykiske problemer ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

De siste årene har det kun vært fem akuttplasser for ungdom som tilhører 12 av Oslos 15 bydeler. Ledelsen ved Oslo universitetssykehus tar ikke selvkritikk for at det har vært et overbelegg på ungdomsenheten.

– Den store pågangen tror jeg vi vanskelig kan ta selvkritikk for. Vi har prøvd å møte den så godt vi kunne. Vi må be Fylkesmannen og Pasientombudet om å vurdere om vi har gjort en god nok jobb, sier Marit Bjartveit som er klinikkleder.