Moxnes: – Byrådet bryter avtalen dersom de gir støtte til én eneste ny kommersiell barnehage

Byrådet i Oslo har konkludert med at de ikke kan nekte støtte til en barnehage, kun basert på at den er kommersiell. Dermed står samarbeidsavtalen mellom Rødt i byrådet i fare, mener Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes

BRYTER AVTALEN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det spøker for avtalen mellom partiet og byrådet dersom det åpnes opp for støtte til private barnehager.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rødt skriver under samarbeidsavtale med det nye byrådet

SIGNERER: Leder av Rødt Bjørnar Moxnes skrev under samarbeidsavtalen med Raymond Johansen og resten av byrådet i oktober 2015. Nå mener Moxnes at denne avtalen er truet.

Foto: Namra Saleem / NRK

I oktober i fjor sikret Rødt Oslos nye byråd ved å signere på en samarbeidsavtale. Kravet Rødt fikk gjennomslag for den gangen var fullstendig stans i all barnehageutbygging i kommersiell regi. Ifølge avtalen var det kun kommunen og ideelle organisasjoner som skulle få bygge og drive nye barnehager.

Etter flere juridiske utredninger mener byrådet nå at de ikke kan nekte støtte til en barnehage, kun basert på at den er kommersiell, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Byrådet har bedt både kommuneadvokaten og Fylkesmannen om å vurdere om vi kan gjøre forskjell på ideelle og kommersielle barnehager. Jeg tolker deres vurderinger dit hen at vi kan stille vilkår for å godkjenne private barnehager, men ikke et vilkår på om de er ideelle eller kommersielle.

– Betyr det at dere åpner opp for kommersielle barnehager i Oslo?

– Private barnehager vil bli godkjent dersom de oppfyller nye og strengere krav, blant annet like lønns- og arbeidsvilkår og voksentetthet som de kommunale. Vi vil også gjennomføre tilsyn når det gjelder kvalitet, slik at vi kan forsikre oss om at de bruker pengene i tråd med barnehageloven.

Avtalen brytes

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, oppfatter Fylkesmannens tolkning av barnehageloven annerledes. Han mener at dersom byrådet gir støtte til en eneste ny kommersiell barnehage, bryter de samarbeidsavtalen.

– Avtalen er krystallklar. Hvis byrådet mot formodning fortsetter å gi bort fellesskapets midler til privat profitt med å åpne opp for flere kommersielle barnehager, bryter de avtalen. Da har ikke Raymond Johansen noen garanti for å få flertall for sitt budsjett. Den garantien gir vi så lenge de holder seg til avtalen, sier Moxnes.

Rødt-lederen mener ingen ting i barnehageloven gjør det umulig for byrådet å følge avtalen om at barnehager skal drives av kommunen og ikke i kommersiell regi.

– Men hvis byrådet likevel insisterer på å gi støtte til kommersielle barnehager, bryter de avtalen med oss.

Tror ikke det blir brudd

Tellevik Dahl er ikke enig i at avtalen brytes dersom byrådet gir støtte til private barnehager. Hun mener avtalen går ut på at de er enige om at det skal være en kombinasjon av kommunale og private barnehager, og at dette må skje i tråd med regelverket.

– Vi mener den nye modellen med de nye kravene til de private aktørene, imøtekommer innholdet i avtalen.

– Men Rødt mener dere bryter avtalen dersom dere åpner opp for flere kommersielle barnehager i Oslo. Hva gjør dere med det?

– Først skal vi konsentrere oss om budsjettet, så setter vi oss ned sammen med Rødt og ser på dette. Vi har et godt samarbeid med dem, og jeg tror vi klarer å bli enige uten at avtalen brytes, sier Tellevik Dahl.