NRK Meny
Normal

Menn skader seg mer enn kvinner

Menn mellom 20 og 39 år skader seg dobbelt så mye som kvinner i samme aldersgruppe. Det viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Illustrasjonsbilde skade

Menn skader seg oftere enn kvinner, blant annet utsettes de for flere idrettsskader enn kvinner. Illustrasjonsfoto.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / NTB scanpix

På tross av en betydelig nedgang i ulykkesdødsfall de siste 40 årene, er personskader som følge av ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

Årlig dør om lag 2500 personer i ulykker her i landet, og rundt 10 prosent av befolkningen blir behandlet for skader.

Det er tydelige forskjeller på menn og kvinner når det gjelder hvor ofte man skader seg, og hva slags type skader man pådrar seg. Selv om kjønnsforskjellene på skadefeltet over tid har blitt mindre, er menn fortsatt mer skadeutsatt enn kvinner.

Men selv om menn totalt skader seg oftere enn kvinner, endrer kjønnsfordelingen seg med alder. Gutter og menn skader seg mer enn jenter og kvinner fram til omtrent 50-årsalderen. Deretter blir skader mer hyppig blant kvinner.

Forskjellene mellom menn og kvinner er størst i gruppen 20 til 39 år, der menn skader seg dobbelt så ofte som kvinner, viser Helsedirektoratet rapport.

Rapporten Personskadedata 2013 tar for seg rundt en tredel av de totalt over 300.000 personskadene som ble behandlet i norske helseforetak i 2013, skriver Aftenposten.

– Menn er dummere

– Når man ser bak tallene i skadestatistikken, er det ganske tydelig at menn er dummere enn kvinner, sier Morten Hestnes hos Traumeregisteret ved Oslo universitetssykehus.

Han mener at noe av årsaken til at menn skader seg oftere er at de er mer villige til å ta risiko, i tillegg til at de oftere er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Menn skader seg hovedsakelig etter slag, støt på grunn av kontakt med gjenstand, mennesker og dyr, og kutt, bitt og stikk. Mange av skadene relaterer seg også til arbeidsulykker, idrettsulykker og kriminalitet, der menn er mer aktive enn kvinner.

For kvinner er hesteridning noe av det som oftest fører til skader.

Ulike type skader

Det er også kjønnsforskjeller knyttet til hva slags type skader kvinner og menn pådrar seg.

83 prosent av alle amputasjoner foretas på menn, og menn har 71 prosent av alle muskel- og seneskader. Også ved knusingskader, hodeskader, frostskader, skader på nerver, ryggmarg, indre organer og blodkar er menn betydelig overrepresentert. Det gjelder også ved forstuing og forstrekking.

Når det gjelder overflateskader (hudskader) og bruddskader ligger kvinner og menn omtrent likt.

Hos spesialisthelsetjenesten behandles kvinner oftere for skader i rygg, hofter, lår, albue og underarm enn menn. Kvinner behandles også oftere for forgiftning etter bruk av legemidler.

Geografiske forskjeller

Personskader behandlet ved Oslo skadelegevakt (OUS) utgjør omtrent to tredjedeler av de registrerte personskadene, og har derfor stor innflytelse på totalbildet.

Andelen skader som har skjedd i trafikken er større for Oslo skadelegevakt enn for landet ellers.

Samtidig er det færre registrerte tilfeller av skader knyttet til jordbruk, skogbruk og lekeplass ved Oslo skadelegevakt enn i resten av landet som helhet.

Også skader som har skjedd i fri natur eller ved sjøen registreres sjeldnere ved legevakten i hovedstaden enn i resten av landet.

Hele rapporten finner du her på Helsedirektoratet nettsider.

(NTB)