Mener ungdom bør slippe egenandel hos fastlegen

16-åringer bestemmer over egen helse og bør slippe å be foreldrene om penger til å betale hos fastlegen, mener pasient- og brukerombudene. Legene er helt enig.

Legebesøk

Det bør være gratis for ungdom å besøke fastlegen, mener pasient- og brukerombudene.

Foto: Colourbox.com (illustrasjon)

– Det er viktig at ungdom skal kunne oppsøke helsepersonell uten nødvendigvis å gjøre det sammen med foreldrene sine, sier pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen.

Pasient- og brukerombud, Anne-Lise Kristensen.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Nå foreslår hun og de andre pasient- og brukerombudene i Norge at ungdom i alderen 16 til 18 år skal få slippe å betale egenandel hos fastlegen.

I årsmeldingen skriver ombudene at ungdom i møte med helsetjenesten må ivaretas bedre. I dag er 16-åringer det som kalles helserettslig myndige:

«En 16-åring kan med noen unntak bestemme om foreldre skal informeres eller ikke ved behov for helsehjelp. Men de er ikke fritatt fra å betale egenandel. For mange betyr det at de må be foreldrene om penger til dette. Det mener vi innskrenker ungdommenes mulighet til å få oppfylt viktige sider ved det å være helserettslig myndig.»
Årsmelding 2016 fra pasient- og brukerombudet

– Det kan være noe på skolen som bekymrer dem eller noe de synes det er vanskelig å snakke med foreldrene sine om, og som det kan være godt å få snakke med en lege om, sier Kristensen.

Også Arbeiderpartiet og AUF har foreslått at ungdom skal slippe egenandelen hos fastlegen. Beregnet prislapp 100 millioner kroner. Hør Politisk Kvarter her.

Fint hvis flere går til legen

– Har det noe å gjøre med at enkelte ungdommer kommer fra familier med dårlig råd?

– Nei, for oss handler det om å styrke den selvstendige retten 16-, 17- og 18-åringer har til å henvende seg til helsetjenesten, uten at det nødvendigvis skjer sammen med foreldrene, sier Kristensen.

– Tror du fastlegene får mer å gjøre hvis egenandelen tas bort?

– Forhåpentligvis er det flere som henvender seg fordi man ser jo at flere kanskje burde ha henvendt seg på et tidligere tidspunkt enn det de gjør i dag.

Får støtte fra legene

Lederen i Allmennlegeforeningen er glad for ombudenes utspill.

Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen

Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening

– Det er en sak vi har jobbet med i Legeforeningen i mange år. Vi har egentlig ønsket å heve det til 20 år, men det at de ønsker å støtte oss i den saken synes jeg er veldig positivt, sier Tom Ole Øren.

– Den aldersgruppen er mest sannsynlig litt underrepresentert i forhold til å komme til fastlegen, og derfor ønsker vi å knytte oss nærmere til ungdom i den alderen. Dessuten ser vi det at det er ikke så lett for ungdom å spørre om penger til å gå til fastlegen, fordi de ønsker å være anonyme i forhold til foreldrene, sier Øren.

– Det vi snakker om blir mellom oss, på kontoret, sier Øren.