NRK Meny
Normal

- Vil det spekulative forfallet til livs

Fra og med neste sommer skal ikke gårdeiere lenger få lov til å la gamle, verneverdige bygninger forfalle, slik at de kan rives og gårdeieren kan bygge nytt og moderne.

Torggata 13

Torggata 13 eies av Entra, men har de siste ti årene stått tom og forfalt.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Det er over tre år siden at Stortinget gav Regjeringen pålegg om å utforme en forskrift til plan- og bygningsloven som skulle gjøre det vanskeligere for eiere av bevaringsverdige bygninger å la dem forfalle.

Kommunene har manglet hjemmel for å gripe inn og pålegge sikring, istandsetting og vedlikehold, men det får de fra neste sommer, skriver Aftenposten.

Etter planen trer loven i kraft fra 1. juli 2012, og utkastet er nå ute på høring.

Flere bygg forfaller i Oslo

Flere bevaringsverdige bygninger rundt om i Oslo sentrum har stått tomme i mange år.

Hallén-gården på Grünerløkka og Entras bygninger ved Youngstorget er blant disse.

Tomtene bygningene står på vil stige kraftig i verdi dersom de gamle byggene rives og det istedenfor reises nye moderne bygg.

– Det er det spekulative forfallet vi vil til livs.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Husokkupanter i Torggata 13

Torggata 13 ble i en periode i sommer okkupert.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

I Oslo er Entras bygninger ved Youngstorget av dem som lider av at eieren lar bygningen forfalle.

Bygningene ved Youngstorget har stått tomme og forfalt siden 2002. I sommer ble huset okkupert, som en protest mot at tomme hus står i fred og forfaller.

– De har trenert bevaringsvedtaket, sånn som de råeste spekulantene ellers gjør det, for å få revet bygningen, sa avdelingsleder hos byantikvaren Morten Stiege, i sommer.

Vil forfallet til livs

Navarsete

Liv Signe Navarsete (Sp)

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

– Det er det spekulative forfallet vi vil til livs, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, om den nye forskriften.

Hun vil ikke la bevaringsverdige bygninger forfalle inntil de er i så dårlig stand at de må rives, slik at tomtene kan utnyttes til mer lukrative prosjekter.

Byantikvaren i Oslo, Janne Wilberg, er svært positiv til forskriften, og sier til Aftenposten at den virkelig vil monne for bygningsvernet.

Fornøyd

Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Elisabeth Seip, sier til Aftenposten at også hun er fornøyd med at det etter planen kommer en ny forskrift.

– Dette har vi etterlyst mange ganger. Uten en slik forskrift har gårdeiere hatt mulighet til å la verneverdige bygninger stå og forfalle til de blir så skrøpelige at eieren får lov til å rive dem likevel, for eksempel fordi de har blitt farlige, sier Seip.