Ønsker Giske-gjennomgang

Opposisjonen ønsker en gjennomgang av hvordan næringsminister Trond Giske går fram for å rekruttere styremedlemmer til statens bedrifter. – Denne kritikken er det ingen grunnlag for, sier Martin Kolberg (Ap).

Trond Giske

Næringsminister Trond Giske spilte inn navnet på folk han kjenner godt da Telenor og Kongsberggruppen skulle ha nye styremedlemmer. Men posisjonen og opposisjonen strides om hvorvidt det er kritikkverdig.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Per Kristian Foss

– Giske opptrer på en måte som gjør at hans kandidater ikke blir underlagt samme kvalitetskontroll som de andre kandidatene, sier Per Kristian Foss (H).

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix
Martin Kolberg

– Denne kritikken er det ikke grunnlag for. I høringene ble det kjent at innspillene fra Giske ved et par anledninger kom sent, men ingen framstilte dette som problematisk, sier Martin kolberg (Ap).

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix
anders anundsen (frp)

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, FrPs Anders Anundsen, mener at næringsminister Giske har brutt retningslinjene i stortingsmeldingen om statlig eierskap.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I ettermiddag har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjort vedtak i saken de opprettet mot næringsminister Trond Giske etter at det ble kjent at han hadde hadde en finger med i spillet da styremedlemmer skulle utnevnes i Telenor og Kongsberggruppen.

En samlet opposisjon ønsker at Stortinget skal be Næringsdepartementet om å «gjennomgå sin praksis med hensyn til valg av styremedlemmer i selskaper der staten har store eierinteresser og sikre at Stortingets forutsetninger følges opp».

Da regjeringspartiene har flertall i Stortinget, er det lite trolig at vedtaket blir realitet. Kontrollkomiteen har ingen myndighet til å instruere en slik gjennomgang.

– Presset LO-lederen inn i styret

– Giske ville ha venn inn i styret

Venne-forslag kom sent

Saksordfører Per-Kristian Foss (H) sier at kritikken som Høyre nå står bak, retter seg mot måten Giske jobber på. I komitéhøringen kom det fram at Giske hadde spilt inn navn på styremedlemmer svært sent i prosessen både i Telenor og i Kongsberggruppen.

I Telenorstyret ble Giskes gode venn Tore O. Sandvik spilt inn sent i prosessen. Han nådde ikke opp. Da kom en annen Giske-kjenning, Hallvard Bakke, inn i stedet.

I Kongberggruppen kom LO-leder Roar Flåthen inn som styremedlem, til tross for at ingen av plassene i styret var på valg.

Mistillit uaktuelt

– Giske opptrer på en måte som gjør at hans kandidater ikke blir underlagt samme kvalitetskontroll som de andre kandidatene. Måten han finner styremedlemmer på, bør skje parallelt med den interne prosessen i selskapet, mener Foss.

Han viser til at Telenor er et stort, internasjonalt selskap som bruker et helt år og en rekke internasjonale konsulenter i prosessen med å finne styremedlemmer.

Foss legger til at saken likevel ikke har et alvor som gjør et mistillitsforslag mulig.

– Da må informasjonsplikten være brutt, eller noe annet like alvorlig. Men ved å spille inn navn veldig sent i prosessen, tvinger Giske styrene til å ta inn Giskes egne kandidater. Hallvard Bakke kom inn bakveien i Telenor-styret, sier Foss.

LES KOMMENTAR: Fra kontroll til politisk farse

Giske krever ny høring

– Uproft eierskap

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, FrPs Anders Anundsen, mener at næringsministeren har forskjellsbehandlet aksjonærene i Telenor og brutt retningslinjene i stortingsmeldingen om statlig eierskap.

Trond Giske ble grillet

– Etter 23 møter i Telenors nominasjonskomité hadde man kommet frem til syv kompetente kandidater til nye styremedlemmer. Etter denne grundige prosessen krevde Giskes departement å få inn to andre kandidater som begge hadde nær tilknytning til Arbeiderpartiet, sier Anundsen.

Han mener dette vitner om uprofesjonelt eierskap.

Kolberg protesterer

Regjeringspartiene er derimot fullstendig uenige i Høyre og Frps kritikk.

– En unødvendig høring

– Denne kritikken er det ikke grunnlag for. I høringene ble det kjent at innspillene fra Giske ved et par anledninger kom sent, men ingen framstilte dette som problematisk. Det ble dessuten sagt at det ikke var uvanlig at hovedeier kom sent inn i prosessen, sier Giskes partifelle i komiteen, Martin Kolberg.

Han legger også til at ingen av styrelederne hadde opplevd utilbørlig press fra Giske.

– Frp-leder Siv Jensen har sagt at dette kunne minne om korrupsjon. Den kritikken har nå falt til jorden, sier Kolberg.

Kolberg sier det har vært harde fronter i komiteen. Han mener Høyre og Frp har drevet et politisk spill som har satt kontrollkomiteens ry i fare.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger