Se Torggatas nye "makeover"

Lørdag står Torggata øst klar etter at Bymiljøetaten i Oslo kommune i ett år har arbeidet med oppgraderinger i gaten. Den nye gaten er bygget spesielt for fotgjengere og syklister etter en nederlandsk modell.

Lørdag 30. august står nye Torggata klar etter at Bymiljøetaten har brukt et år på å oppgradere gata.

Nå skal det bli slutt på kaoset som sentrumsgaten tidligere har skapt etter at den delvis har vært stengt for gjennomkjøring i flere år. For lørdag 30. august står Torggata endelig klar etter at Bymiljøetaten har brukt ett år på å oppgradere den etter en egen nederlandsk standard.

I gaten som nå har fått en ny profil som handlegate prioriteres fotgjengere og syklister, og derfor blir deler av gata en ren sykkelgate uten biltrafikk.

Kun for beboere og varelevering

Smal kjørebane, brede fortau, trange kryss og ingen parkeringsplasser for annet enn varelevering er noen av oppgraderingene som er gjort i gaten.

I kvartalene Youngsgate og Badstugate blir kjørebanen forbeholdt sykkel, men fra Badstugate til Hausmannsgate blir kvartalene åpne for biltrafikk.

Grunnen til at denne delen av Torggata er åpen for biler er at finnes flere portrom med parkering i bakgården, og dette gjør det umulig å begrense trafikken til varelevering.

Dersom løsningen i gata fungerer etter hensikten, ønsker Bymiljøetaten at gaten skal være mal for flere tilsvarende sentrale gater i Oslo.

Se hvordan gaten har blitt i videoen øverst i saken!

Prøvestengning skapte kaos

Det er 12 år siden bystyret i Oslo pekte ut Torggata som en del av Oslos gågatenett.

I september 2009, sju år senere, ble den østlige delen av gata prøvestengt. Da ble det satt opp betongblokker i endene av gata, men det var fortsatt mulig å kjøre inn ifra sidegatene. Dette resulterte i et sant kaos.

Et flertall i bystyret bestemte derfor at denne delen av Torggata skulle gjøres om til en permanent gågate, og etter planarbeid og noen forsinkelser åpner gaten på lørdag.