Håndhilsesaken: Vikar ble ikke diskriminert

En muslimsk skoleassistent ved Ekeberg skole i Oslo mistet jobben fordi han av religiøse årsaker ikke ville håndhilse på kvinner. Diskrimineringsnemnda sier at skolen ikke diskriminerte vikaren.

Ekeberg Skole

Mannen jobbet ved Ekeberg skole i Oslo.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Den religiøse mannen i 40-årene klaget skolen og Nav inn for Diskrimineringsnemnda fordi han ikke fikk fortsette i et engasjement som assistent på skolen og AKS.

Årsaken var at han av religiøse årsaker nektet å håndhilse på kvinner.

Nå har Diskrimineringsnemnda konkludert: Skolen diskriminerte ikke assistenten da skolen ikke forlenget engasjementet.

– Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måttet vike ved konflikt, sier nemndleder Ivar Danielsen.

Oslo kommune er tilfreds med nemndas konklusjon.

– I osloskolen er det et fokus mot at personer ansatt i skolen ikke skal opptre diskriminerende. Her var det en som ønsket å forskjellsbehandle personer på grunnlag av kjønn, sier kommuneadvokat Atle Torvund.

Problem for skolen

– Jeg er glad for at nemnda slår fast at vi ikke har diskriminert mannen. Vi er opptatt av å være en seriøs arbeidsgiver, som behandler arbeidstakere riktig. Når man kommer opp i vanskelige dilemma, er det godt å få bekreftet at skolen har opptrådt riktig, sier rektor Nina Jutkvam ved Ekeberg skole til NRK i dag.

Det var Dagsavisen som omtalte saken først, i august. Skolen var klar over at mannen ikke håndhilste på kvinner da de ansatte ham i april i fjor, men ønsket å gi ham arbeidserfaring.

Skoleledelsen skal etterhvert ha mottatt flere klager fra kvinnelige lærerkolleger som følte seg krenket over at mannen ikke ville ta dem i hånden.

Klaget til nemnda

Til slutt bestemte skolen seg for at mannen ikke fikk fortsette å jobbe hos dem, hvis han ikke endret sin praksis. Mannen mente dette var urimelig og klaget skolen og Nav inn for Diskrimineringsnemnda.

Mannen, som så langt kun har uttalt seg til Dagsavisen i sommer, sa selv dette om hvorfor han ikke vil håndhilse på kvinner:

– Folk tror det er fordi jeg ser ned på kvinner, men jeg prøver ikke å være kjip med noen i det hele tatt. Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten – fred være med ham – og da følger jeg det.

Nemnda mener Nav diskriminerte, bydelen beklager

Klagene mot skolen og Nav har vært behandlet som to saker i nemnda.

I saken mot Nav har Diskrimineringsnemndas flertall konkludert motsatt av det de gjorde i saken mot Oslo-skolen: «Nemnda (finner) at Navs uttalelser, herunder Navs muntlige forklaring til vikarlæreren på hvor sosialhjelp stammer fra; «Det er fra skattepenger, fra vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol. Så er det jo ikke noe alternativ heller siden du er så religiøs.» mv., er preget av fordommer og direkte diskriminerende.»

Før nemnda behandlet denne saken, hadde Nav selv omgjort avslaget og utbetalt full sosialstønad.

Bydelen der Nav-kontoret ligger, tar nemndas konklusjon til etterretning.

– Vi beklager måten vi har uttalt oss på i Nav i denne saken, sier Tore Olsen Pran, bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo.

– Det framstår uheldig. Jeg tror ikke det var det som var meningen fra den Nav-ansatte. Vi gjennomgår hvordan vi snakker til våre brukere, og det skal bli bedre, det er jeg helt trygg på, sier Pran til NRK.