Grodde fast i madrassen

Kvinnen nektet å ta imot pleie på sykehjemmet og ble lagt inn på sykehus med alvorlige liggesår etter å ha grodd fast i madrassen. - En menneskerett, sier fylkeslegen.

Sykehjem (ill.foto)

Det måtte operasjon til for å få kvinnen løs fra madrassen. Illustrasjonsfoto.

Foto: Scanpix

Fylkeslegen sier det er en menneskerett å gro fast i madrassen hvis pasienten er samtykkekompetent. Likevel vil han nå undersøke saken.

Måtte opereres for å frigjøres fra madrassen

Lørdag den 25. oktober blir en kvinne lagt inn på Akershus universitetssykehus med store liggesår der det måtte operasjon til for å frigjøre kroppen hennes fra madrassen.

Kvinnen skal ha ligget på et sykehjem på Øvre Romerike i flere år og har selv nektet å motta pleie og vask.

- Jeg har fått bekreftet at vi har fått innlagt en pasient som har hatt veldig alvorlige liggesår, sier medisinsk fagansvarlig ved Akershus universitetssykehus, Bjørn Magne Eggen.

Har rett til å nekte behandling

Kvinnen som ble lagt inn på Ahus har i dagens system all rett til å nekte å ta imot behandling til tross for store konsekvenser.

Bjørn Magne Eggen

Bjørn Magne Eggen

Foto: Helse Sør-Øst

- Pasienter og mennesker kan forgå hvis de ønsker det uten at helsevesenet griper inn, men det går selvfølgelig en grense, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou.

- Hvor går denne grensen?

- Det handler om hvorvidt du er fullt informert om hva du gjør, det går på om du er i stand til å vite hva som skjer, altså om du er samtykkekompetent, sier Schou.

Og Ahus har vurdert kvinnen til å være samtykkekompetent.

- Eksperter hos oss som har meget god erfaring i å vurdere om pasienter kan samtykke har vurdert at hun har det vi kaller samtykkekompetanse, sier Eggen ved Ahus.

Les om samtykke i lov om pasientrettigheter .

Les mer om retten til samtykke til behandling på Helsetilsynets hjemmesider.

Ber om informasjon

Fylkeslegen hadde ikke hørt om kvinnen før NRK Østlandssendingen tok tak i saken. Det vil si at verken sykehjemmet eller sykehuset har sendt en bekymringsmelding om forholdene rundt kvinnen. Nå vil han undersøke saken.

Fylkeslege Petter Schou

Petter Schou.

Foto: Morten Holm / Scanpix

- Jeg har vært i kontakt med eldreombudet om det. Så langt har vi ikke fått noen klager. Men jeg har tatt kontakt med sykehuset for å få informasjon. Hvis vi får vite hvilket sykehjem pasienten har vært på vil vi nok ta kontakt med sykehjemmet for å skaffe informasjon om hva som har skjedd og hva som ligger bak vurderingene som er gjort, sier Schou.

- Synes dere det er rart at dere ikke har fått noen bekymringsmeldinger om dette tilfellet?

- Jeg hadde ikke vært overrasket om jeg hadde fått spørsmål om det, men det har jeg altså ikke gjort, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Nye Ahus

Kvinnen ble lagt inn på Ahus i slutten av oktober.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

- Problematisk både faglig og yrkesetisk

Bjørn Magne Eggen ved Ahus, forklarer at bekymringsmelding ikke er sendt til fylkeslegen, rett og slett fordi at kvinnen har retten på sin side til å nekte behandling.

- Det er et resultat av pasientens egne valg, sier han.

Selv om rettighetene er på pasientens side, sier Eggen at slike situasjoner er forferdelige for helsepersonell.

- Det er en veldig problematisk situasjon å være i både faglig og yrkesetisk. Vi er lært opp til å gjøre det vi mener er best for pasienten, og når vi ser at pasienter velger å gjøre ting vi mener er medisinsk og pleiemessig uhensiktsmessig er det klart at det knyter seg i den som behandler pasienten, sier han.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus.

Kranglet om sykehjemshygiene i retten

Tidligere har Østlandssendingen fortalt om en mann i 50-årene som nektet å bli vasket på sykehjemmet og anmeldte Oslo kommune for tvang. Lagmannsretten slo fast at mannen, som hadde bodd i en jordhule i mange år, kunne nekte å bli vasket. Dette til tross for at helsepersonell på sykehjemmet mente at han utgjorde en betydelig smitterisiko.

I mars i år bestemte Høyesterett at saken må behandles på nytt , fordi mannen ikke selv foklarte seg i retten.

Og i juni kom Byfogden med en kjennelse som sa at mannen ikke kunne motsette seg å bli vasket.

- Slik retten tolker sykehjemsforskriftene kan sykehjemmet stille som vilkår for oppholdet at han innretter seg slik at han ikke er til sjenanse for andre beboere, skrev byfogden i sin kjennelse.

Les mer: - Vi har gjort det vi kunne