NRK Meny
Normal

Glem jobb i skole og barnehage uten videregående

Skal du få jobb som assistent i barnehage, skole eller aktivitetsskole i Oslo, må du ha fullført og bestått videregående skole. Mange blir ekskludert, hevder kritikerne.

AKS Lakkegata skole

GØY PÅ AKS: For årets nye førsteklassinger på Lakkegata skole er det fortsatt mest lek og moro på AKS. Nå vil byrådet skjerpe kravene til de som skal jobbe med barna.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Har du først kommet deg gjennom videregående, kan du godt nok norsk til å jobbe med barn og barns språkutvikling, ifølge byrådet.

Tone Tellevik Dahl på AKS

FIRER IKKE: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) opprettholder forslaget om utdanningskrav tross mye motstand i høringsrunden.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Skjerper kravene

Byrådet vil skjerpe kravene til assistenter i Oslos barnehager, skoler og aktivitetsskoler (AKS) ved å koble språkkrav og utdanningskrav.

– Dette er viktige utdanningsinstitusjoner, og det er her barna lærer språk og utvikler språket sitt. Da er det viktig at de voksne også har god språkkompetanse, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl.

Det er en utfordring i Oslo at i en del av barnehagene og skolene med mange barn med svake norskferdigheter, er det også medarbeidere med svake norskferdigheter.

Byrådssak 137/17 - Språk for læring

Siden 2012 har kommunale barnehager i Oslo krevd norskferdigheter tilsvarende norskprøve B1 ved nyansettelser av assistenter.

Ingen krav

I skole og AKS er det ingen språkkrav, og derfor foreslår byrådet at det samme kravet skal gjelde der.

Problemet er at ifølge byrådet er ikke kravet om norskkunnskaper på nivå B1 godt nok. Samtidig anser de neste nivå, B2, som for vanskelig.

Og det er her utdanningskravet kommer inn i bildet. Personer som har fullført videregående opplæring, skal ifølge byrådet ha norskferdigheter som ligger mellom norskprøve B1 og B2.

– Språkkravet vi ønsker å stille, tilsvarer bestått norsk på videregående nivå, sier Tone Tellevik Dahl.

I for mange år har barnehager, skoler og aktivitetsskoler blitt ansett som et egnet sted for personer med lav utdanning og svake norskferdigheter.

Byrådssak 137/17 - Språk for læring

Flere høringsinstanser er kritiske til videregående-kravet fordi det vil ekskludere potensielle arbeidstakere.

Selv Utdanningsetaten, kommunens egen fagetat, mener at kravet vil utestenge personer som er i ferd med på avslutte sin opplæring og vil kunne egne seg godt til arbeid i skole eller barnehage.

– Rammer innvandrerkvinner

NAV Oslo er særlig bekymret for innvandrernes jobbmuligheter.

 Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo

LITE FLEKSIBELT: Fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo mener at det er mulig å ha et godt læringsmiljø uten et absolutt krav om videregående skole for alle assistenter.

Foto: nyebilder.no / nyebilder.no

– Spesielt for kvinner med innvandrerbakgrunn har det vært en arbeidsplass det har vært veldig lett å tenke seg fordi de har erfaring med barn hjemmefra, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum.

Hun understreker at gode læringsmiljøer er viktig for at barn skal lykkes på skolen og senere få seg arbeid, men ser ikke nødvendigvis en motsetning.

– Det er ikke sikkert absolutt alle ansatte må snakke godt norsk og alle har fullført og bestått videregående skole.

– Det er en generell trend at det blir vanskeligere og vanskeligere å få seg jobb for personer med lav formalkompetanse. Hvis Oslo kommune fatter en slik beslutning, vil de ytterligere bidra til den tendensen.

Fortsatt plass til ufaglærte

– Våre barnehager, skoler og aktivitetsskoler vil fortsatt være en viktig læringsarena for de som er i praksis, i lære eller har arbeidstrening, sier Tone Tellevik Dahl.

– Men ved fast ansettelse er det viktig at disse utdanningsinstitusjonene stiller gode, tydelige krav til utdanningsnivå og språk.

Byrådet mener barnas behov for å lære godt norsk kommer foran voksnes ønske om å jobbe i barnehager, skoler og aktivitetsskoler.

Byrådssak 137/13 - Språk for læring

De som allerede er ansatt behøver ikke å ta videregående, men vil få tilbud om språkkurs dersom det er behov for det.